Dotazník

Co chcete, proč a jak?

23.05.2024 12:19
Spustit Dotazník pro Richarda Hlaváčka INDEX: 00:13 Co chcete? 03:02 Přirozený člověk 09:52 Modli se a pracuj 14:22 Strom poznání 16:27 Leonardo da Vinci a přirozený člověk 34:16 Proč chcete "přirozeného člověka"? 37:04 Je všechno špatně? 01:05:26 Jak chcete dosáhnout na to co chcete? 01:10:07...

Charta 24

12.05.2024 12:49
Spustit Dotazník pro Libora Vondráčka   INDEX:  0:13 Chartu 77 tvořili lidé, kteří byli v pozici kritizující socialistický systém za nedodržování lidských a občanských práv. Chartisté nenavrhovali změnit systém, šlo jim o korekci. Nešlo tedy o politickou opozici, přesto byli ostrakizovaní...

Pacifismus

28.03.2024 10:11
Spustit Dotazník pro Pavla Letka    Pavel Letko v Dotazníku vysvětluje svůj postoj k pacifismu, který Oswald Spengler v úvodní otázce zmiňuje následovně: Na otázku, zda bude někdy možný světový mír, může odpovědět jen znalec světových dějin. Být znalcem světových dějin však znamená...

Politika a mystika

28.03.2024 10:09
Spustit Dotazník pro Pepu Nose Pepa Nos sděluje svůj postoj k tématu: Politika je skrytá moc ovlivńující osudy lidí. Mystika je skrytá moc ovládající síly, energie, vibrace, frekvence všeho a všech \včetně politiky\  https://www.pepanos.cz/

Nový stát 6.

19.03.2024 19:24
Spustit Dotazník pro Vladimíra Proroka Index:  Je vzdělávání určené jako socializační nástroj podmaňující si nastupující generace nebo by mělo jít o jiné nastavení? Jaké byste měl - měla požadavky na člověka, který projde vzdělávacím systémem? Má být vzdělávací systém nějak propojen s...

"Fialovej hnus"

23.02.2024 21:00
Spustit Dotazník pro Dušana Mesarče   "Fialovej hnus" je pivo v plechovce jehož tvůrcem je Dušan Mesarč, který v Dotazníku vysvětluje své motivace.  Pohádka Pyšná princezna - oprava/ míchám 2 pohádky dohromady. Král Kazisvět v podání pana Martina Růžka se objevuje v pohádce Princezna se...

Postdemokracie

26.01.2024 17:06
Spustit Dotazník pro Marka Pavku INDEX: 00:13 Co je to postdemokracie? Předpona Post znamená následnost, tedy, že potom co něco skončilo, v návaznosti vznikl pokračující proces s proměněnou (posunutou) ideovou základnou s výchozím bodem pro hodnocení předchozího období jako pozitivního nebo...

Nový stát 5

24.01.2024 21:18
Spustit Dotazník pro Vladimíra Proroka INDEX:  Hospodářství a ekonomika nového státu má mít jaký charakter - kapitalismus, plánovací systém, socialismus, koloniální systém a podobně? Jaké jsou výhody a nevýhody definovaných charakteristik systémů? Je možný odhad pozitivního vývoje a také...

Žaloba na Vládu ČR

07.01.2024 19:03
Spustit Dotazník pro Vladimíra Štěpána   Vladimír Štěpán v Dotazníku vysvěluje motivace Hnutí JaSaN k podání žaloby proti Vládě Petra Fialy z důvodu dodávek dalekonosných raketometných systémů Ukrajině, schopných ostřelovat území Ruska bez ohledu na civilní cíle, což je podle Hnutí JaSaN...

Nový stát 4

22.12.2023 11:10
 Spustit Dotazník pro Vladimíra Proroka ÏNDEX: 00:13 Vnější mocenské uspořádání nového státu má mít jaký charakter? Má se jednat o vazalský systém v duchu podřízenosti mocnostem nebo jsou nějaké jiné možnosti? Pokud jsou nějaké jiné možnosti, pokuste se je definovat a racionální obhájit jejich...

Zájmy a konflikty

09.12.2023 09:50
Co je to konflikt I. Teorie konfliktu II. Třídění konfliktu III. Hodnocení výsledků konfliktů IV. Právo a etika v řešení konfliktů V. Zájmy a konflikty VI. Zájmy a konflikty VII. Vztahy a postoje v konfliktu  VIII. Vztahy a postoje v konfliktu  IX.  

Volby vs voliči

29.11.2023 16:38
Spustit Dotazník pro Mariána Ďuriše INDEX: 00:13 Předvolební očekávání a povolební realita aneb je volič jako oběť? 02:39 Argentinský prezident Javier Milei je i zároveň dobrým příkladem první, úvodní otázky - nakolik mohou voliči očekávat splnění jeho předvolebních slibů, když nemá kontrolu nad...

EU

09.11.2023 12:16
Spustit Dotazník pro Mariána Ďuriša   INDEX:  00:13 Západní civilizace se hlásí k odkazu Karla Velikého, i proto je Cena Karla Velikého jedno z nejprestižnějších evropských ocenění. Uděluje je (téměř) každoročně od roku 1950 německé město Cáchy osobnostem, které se podílely na prosazování...

Nový stát / díl 3

09.11.2023 12:15
Spustit Dotazník pro Vladimíra Proroka   Index:  00:13 Vnitřní mocenské uspořádání nového státu má mít jaký charakter? Má se jednat o centrální řízení, autonomie, gubernie, kantony, okresy. Mají být v čele jednotlivých částí země reprezentanté společnosti vzešlí z voleb nebo má jít o...

Ukrajina

26.10.2023 01:05
Spustit Dotazník pro Přemysla Janýra Válka na Ukrajiě má příčiny, širší souvislosti, aktuálně probíhají boje a výhled konce konfliktu není jasný. Do Dotazníku pro na téma války na Ukrajině přijal pozvání Přemysl Janýr autor https://www.janyr.eu/ a zakladatel...

Daně

26.10.2023 01:04
Spustit Dotaznik pro Vladimíra Štěpána   Pro zajímavost. Článek Ondřeje Jonáše na téma daně z nemovitosti prošel po pozvání pana Jonáše do DK v HN úpravou a zmizely z něj některé informace o kterých se zmiňuje druhý článek poukazující na Jonášův návrh 25x zvýšit daň z nemovitosti. Pokud někdo...

Cenzura

21.10.2023 11:35
Spustit Dotazník pro Zdeňka Koudelku doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. https://is.muni.cz/osoba/zdenek.koudelka  

Nový stát / díl 2

15.10.2023 16:00
Spustit Dotazník pro Vladimíra Proroka INDEX:  00:13 Nový stát má mít jakou nosnou ideu – hodnotový systém hodný následování většinou společnosti? Vyjmenujte pilíře ideálu a pokuste se o jejich raciální obhajobu

Nový stát 1. díl

28.08.2023 21:05
Soustit Dotazník pro Vladimíra Proroka index:  00:14 Setrvání nebo opuštění politického systému, tedy jeho udržování, rozvíjení, reformování, rekonstruování nebo změna stávajícího systému. Proč setrvat? Proč opustit?   Spustit Nový stát 1 - podotázky 1 Následující otázky se vztahují k...

Maďarsko

28.08.2023 21:04
Spustit Dotazník pro Pavla Kantnera INDEX:  00:14 Žil jste v Maďarsku, jaký je tam život? Jaké jste zaznamenal rozdíly oproti Česku?  53:41 Visegradská čtyřka je podle vás funkční uskupení v kontextu ekonomických a silových struktur Evropské unie a vojenského paktu NATO? Jak se funčnost...

Stereotypy sociálních skupin

29.06.2023 08:59
Spustit Dotazník pro Vladimíra Proroka Stereotypy sociálních skupin   Otázky kladl A. Vojta Vladimír Prorok: https://repozitar.cz/osoba/2457

Vztahy a postoje v konfliktu IX.

04.06.2023 18:14
 Spustit Dotazníka pro Vladimíra Proroka  V politice hrají důležitou roli vůdci – Putin, Biden a podobně. Jejich chování je ale často iracionální. Jak lze za danné situace prognózovat vývoj konfliktu? Otázky kladl A. Vojta Vladimír Prorok: https://repozitar.cz/osoba/2457

Vztahy a postoje v konfliktu VIII.

04.06.2023 18:13
Spustit Dotazníka pro Vladimíra Proroka INDEX: 00:13 Jak se má člověk rozebrat v konfliktech, když na ně mají aktéři často zcela rozdílný názor a to, co říkají, se rozchází s tím, jak se konflikt vyvíjí. Lze tedy říci, co jednotlivý aktéři reálně udělají? 26:27 Osud a konflikt 29:47 Tvrdil jste, že...

Vox populi

29.03.2023 14:54
Spustit Dotazník pro Jana Čtvrtlíka / Alternativní odkaz na Dotazník INDEX: 00:13 Narodil jste se před reformou v 89 roce. Normalizaci jste nezažil. Jak vnímáte demokratický systém nastolený polistopadovým režimem? 25:03 Vaše zájmy v Evropském parlamentu hájí a prosazují čeští eurokomisaři a...

Zájmy a konflikty VII.

26.03.2023 11:02
Spustit Dotazník pro Vladimíra Proroka - Spustit alternativní odkaz INDEX: 00:17 Možný antagonismus Ruska a Číny 08:58 Možné antagonismy v Evropě 10:32 Role hodnot v konfliktech 17:16 Proč komunisti hovořili o společenských zájmech a realizovala je nomenklatura a dnes se hovoří o veřejných...

Zájmy a konflikty VI.

25.02.2023 21:41
Spustit Dotazník pro Vladimíra Proroka - Alternativní odkaz INDEX 00:52 Co je v konfliktech důležitější zájmy nebo hodnoty? 10:10 Které potřeby vyvolávají nejčastěji konflikty, nebo vedou k jejich eskalaci? 15:23 Zájmy jsou všude, jak se v nich vyznat, abychom pochopili, jestli vznikne konflikt...

Právo a etika v řešení konfliktů V.

17.01.2023 17:17
 Soustit Dotazník pro Vladimíra Proroka – Právo a etika v řešení konfliktů V. INDEX: 00:24 Proč se objevuje rozlišení norem, tedy požadavků na chování nebo vlastnosti na člověka a s tím spojené právní a etické oblasti? 06:31 Jsou právní a etické normy stejné na celém světě nebo...

Hodnocení výsledků konfliktů IV.

08.11.2022 20:08
Spustit Dotaznik pro Vladimíra Proroka / Hodnocení výsledků konfliktů IV.   INDEX: 00:32 Hodnocení výsledků konfliktů 16:45 Kdo na konflikty vyhrává 21:14 Jaká jsou specifika politických konflitků 30:30 V čerm spočívá podstata politiky? Lidé si většinou myslí, že jde o prosazování zájmů elit...

Třídění konfliktu III.

27.09.2022 01:14
Spustit Dotazník pro Vladimíra Proroka / Klasifikace – Třídění konfliktu III. INDEX: 00:29 třídění konfliktů je možné většinou jen s odstupem, protože v průběhu samotného konfliktu, obvzlášť pokud jste přímým účastníkem nevidíte, neslyšíte. Je to jen analytická definice nemající na konflikt přímý...

Teorie konfliktu II.

13.07.2022 07:49
Spustit Dotazník pro Vladimíra Proroka / Teorie konfliktu II.   00:13 Jaký je vývoj teorie konfliktů a jaké jsou nástroje jejich řešení?   Otázky připravil a kladl A. Vojta Vladimír Prorok: https://repozitar.cz/osoba/2457

Co je to konflikt I.

13.07.2022 07:48
Spustit Dotazník pro Vladimíra Proroka / Co je to konflikt I.   00:13 Moc, majetek, vztah, kariéra, kontrola... to vše vše a mnohé další je impulsem pro konflikty. Jak byste vysvětlil samotný pojem KONFLIKT, jaká je jeho podstata?   13:12 Když na výklad pojmu KONFLIKT nahlédnete komplexně...

Ideologie a propaganda

13.07.2022 07:46
Spustit Dotazník pro Vladimíra Proroka / Ideologie a propaganda   Index: 00:13 V historii se odehrálo nesčetné množství pokusů o ovlivňování veřejného mínění, protože bez potřebné spolupráce s většinovou společností nelze realizovat prakticky žádné velké akce. Cíle byly různé. Většinou šlo o...

Potravinová soběstačnost ČR

13.07.2022 07:43
Spustit Dotazník pro Petra Havla / Potravinová soběstačnost ČR INDEX: 00:13 Produkce rostliné a živočišné výroby na území Česká republiky je schopná zajistit potravinovou soběstačnost a to v kontextu aktuální potravinové nabídky? 04:31 Potřebujeme EU? 06:48 Dotace do zemědělství. 22:42 Ceny...

01.01.2022 00:00
Je hodně různých formátů rozhovorů - interview, ale prakticky nikde nenajdete prostor pro nerušenou odpověď na položenou otázku. Proto vznikl Dotazník.

Vrbětice aneb Rusko vs Západ

13.07.2021 21:57
Spustit Dotazník pro Karla Srbu - Vrbětice aneb Rusko vs Západ Kdo ví kde jsou Vrbětice? Všichni však ví, že tam se skrývá klíč k pochopení historicky unikátní situace, kdy Česká republika obviňuje Rusko ze státního terorismu, z aktu agrese, vypovídá ruské diplomaty a nutí EU a NATO k maximální...

Dotazník pro Janu Karáskovou - informační válka

01.10.2020 09:10
Spustit Dotazník INDEX: 00:13 Jak si vybavujete dobu před rokem 1989, politické proklamace, média? 10:20 Já jsem měl problém v té době čemukoli věřit a naopak informaci ze Západu zněly zajímavě a Západ samotný se jevil lákavě. Jak jste to měla Vy? 17:36 Proč jste před rokem 1989...

Dotazník pro Mojmíra Babáčka - Psychoelektronické ohrožení demokracie

23.08.2020 13:31
Spustit Dotazník INDEX 00:13 Kam podle Vás směřuje snaha lidí ovládnout "křemíkovou" budoucnost? 05:23 Jak byste reagoval na spolek Sisyfos, pokud by z jeho strany zaznělo, že šíříte bludy? 06:49 Bezpečnostní rada státu podle vás projednává zmiňovanou problematiku? 10:10 Jak se veřejnost může...

Dotazník pro Vratislava Ludvíka / plyn

08.08.2020 21:59
Spustit Dotazník Téma Dotazníku pro Vratislava Ludvíka je plyn ve všech pádech - těžba, distribuce, obchod a politika   INDEX: 00:13 Z jaké pozice, či jakou máte zkušenost s problematikou těžby plynu a obchodu s ním spojeným? 35:54 Proč jako možné řešení problémů dodávek plynu z...

Dotazník pro Michala Bláhu / Hlídač státu

30.06.2020 18:14
Spustit Dotazník Michal Bláha založil svůj projekt Hlídač státu / https://www.hlidacstatu.cz / se sloganem " Hlídáme je, protože si to zaslouží".  

Dotazník pro Jana Žižku / ČT

30.06.2020 18:13
Spustit Dotazník V Dotazníku pro... vystoupil překladatel Jan Žižka (https://www.itc.cz/), autor řadu kritických článků na adresu České televize publikovaných například na stránkách https://outsidermedia.cz/clanky-autor...  

Dotazník Pro Martina Míčka / ekologie

30.06.2020 18:10
Spustit Dotazník Martin Míček Narozen 4. března 1970 v Ostravě- Vítkovicích. ZŠ, a Gymnázium "s rozšířenou výukou matematiky a cizích jazyků" v Ostravě- Porubě, kde žil a bydle do cca r. 1994. Od r. 1995 žije v Jeseníkách a okolí (Opava, Mikulovice, Břidličná, Jeseník, Dobřečov). V letech...

Dotazník pro Jaroslava Baštu - Boris Němcov

12.02.2020 23:14
Spustit Dotazník INDEX: 00:13 Boris Němcov. Co o něm víte? Ptám se proto, že existuje několik výkladů jeho života. Jeden, ten který prosazuje pražský primátor Hřib, je o Němcovovi jako o významné postavě ruské politiky, hlavním představiteli opozice vůči Putinovi, který ho měl nechat zabít. Druhý...

Dotazník pro Jiřího Fencla / Nedokončená debata s O. Neumannem

20.12.2019 17:04
spustit Dotazník   Stejné otázky jsem chtěl položit i Ondřeji Neumannovi, ale ten účast v Dotazníku odmítl.   INDEX: 00:13 Jak vnímáte roli médií v naší republice po roce 1989 04:12 Komu česká média patří? Nemám na mysli jen ta staršího data vzniku, ale i nově vzniklá? (co...

Dotazník pro Romana Šmuclera - politický ideál

21.11.2019 19:03
Spustit Dotazník   INDEX: 00:13 Jaký máte politický ideál? 02:49 Jak si představujete jeho realizaci? 06:24 Má se jednat o státní dirigismus a kde na to chcete vzít peníze? 17:29 Jak chcete nabízet Německo a Rakousko jako náš vzor? 24:10 Role politických reprezentací dospěla do stádia, které...

Historie

24.10.2019 09:29
Spustit Dotazník pro Michala Stehlíka INDEX: 00:13 Svůj návrh doučit místopředsedu poslanecké sněmovny            parlamentu České republiky Tomia Okumuru jste zdůvodnil            jeho fatálním...

Ústava ČR

20.10.2019 09:57
Spustit Dotazník pro Václava Pecku INDEX: 00:13 fungování jakéhokoli systému užívajícího právo je závislé na právní jistotě a ústavní kontinuita ji má zajišťovat, protože ve hře je například platnost smluv, držba majetku, ale i definice trestných činů a podobně.  Jak se díváte na ústavní...

Dotazník pro Jana Čmolíka / Liberalismus

20.10.2019 01:13
Spustit Dotazník pro Jana Čmolíka INDEX: 00:13 Bylo mi sděleno, při jedné příležitosti v rámci jednání v České              televizi, Petrem Kubicem, tehdy významným kreativním           ...

Dotazník pro Pavla Novotného / Komunální politika

15.10.2019 07:13
Spustit Dotazník INDEX: 00:13 jakou máte zkušenost s komunální politikou? Rozchází se prožitá praxe s představami? V roku 2010 jste za ODS v zastupitelstvu městské části Praha-Řeporyje, po volbách v roce 2018 jste se stal starostou za koalici ODS, Zelení, ANO a Pirátů. 06:22 konfrontace představ s...

Dotazník pro Václava Pecku - Politická situace v ČR

16.06.2019 15:07
Spustit Dotazník INDEX: 00:13 ANO 2011 jako politické hnutí založil Andrej Babiš v roce 2012. Kam byste ho politicky – ideově zařadil? 15:34 Přibližně 30% voličskou podporu u nás získaly strany, jako ODS nebo ČSSD, či ANO. To jin´m však nikdy nestačolo na vytvoření silné jednobarevné vlády. Proč u...

Dotazník pro Jana Skalického - Vodní stavby

11.06.2019 14:59
Spustit Dotazník   INDEX: INDEX: 00:13 Antiekologickou cenu Ropák za rok 2018 jste dostal za vehementní prosazování výstavby plavebního kanálu u Přelouče za 3,1 miliardy korun přes plánované území NATURA 2000 na Slavíkových ostrovech a za trvalé prosazování výstavby 420 kilometrů dlouhého...

Dotazník pro Josefa Šlerku - Demokracie

05.06.2019 19:31
Spustit Dotazník INDEX: 00:13 Jste sémiotik. Jaký symbol byste zvolil pro pojem demokracie? 09:55 Co ještě je demokracie a co už není? 18:10 Existuje ideál demokracie, jak by jste ho popsal? 21:29 Německo je vzorem demokracie? 27:46 Může být demokracie jen nástrojem pro ty, kteří ovládnou média a...

Dotazník pro Lukáše Kovandu - Peníze

20.05.2019 09:29
Spustit Dotazník Pokračování dalšího dílu Dotazníku pro Lukáše Kovandu se zabývá tématem otázkou, co jsou peníze, jak na ně nahlížíme, jaký k nim máme vztah. INDEX: 00:13 Jak byste vyložil slovo hodnota. A jak význam slova peníze? Jsme součástí kultury, která má nebe a peklo - jsou tam podle vás...

Dotazník pro Antonína Baudyše - volby do EP 2019

16.05.2019 10:20
Spustit Dotazník Index: 00:52 Co je přirozený řád - ptám se proto, že hnutí za které kandiduješ má heslo: obnovujeme přirozený řád 03:52 Přirozený řád z hlediska náboženského stvořil Bůh. Oproti tomu přirozenost je daná fyzickým světem. Jak mám rozumět v tomto kontextu vašemu heslu Obnovujeme...

Dotazník pro Lukáše Kovandu - Banky z ruky do ruky

29.04.2019 22:29
Spustit Dotazník Pokračování dalšího dílu Dotazníku pro Lukáše Kovandu směřuje k bankovnictví, které u nás prošlo od roku 1989 bouřlivou proměnou. Index: 00:13 Komunisté připravili reformu, která měl fungovat o  začátku roku 1990? SBČS – Státní banka československá se měla rozdělit na...

Dotazník pro Tomáše Krystlíka - česká otázka

29.04.2019 10:18
Dotazník pro Tomáše Krystlíka na téma: O co jde Tomáši Krystlíkovi ve věci jeho postoje vůči všemu českému. Spustit Dotazník Index: 00:13 Jste čech? Občan České republiky? Hlásíte se ke své národnosti? 00:27 Ve svých 40 letech jste emigroval do Západního Německa. Co jste do té doby dělal v...

Dotazník pro Lukáše Kovandu - centrální banky

18.02.2019 22:26
Spustit Dotazník - zde INDEX: 00:13 Jaké jsou finanční a majetkové základy našeho ekonomického systému po roce 1989. Jaká byla role lidí, jako byli Čalfa a Tošovský, kterého například Rusko navrhlo na kandidaturu šéfa MMF. 11:53 Jaká byla role lidí, jako byli Čalfa a Tošovský a jak se dá nahlížet...

Dotazník pro Martina Urzu - Anarchokapitalismus

19.01.2019 23:52
Spustit Dotazník 00:13 Jak vnímáte pojmy anarchie a kapitalismus? 01:58 Anarchoindividualismu 03:46 Jaký je podle vás etický a ekonomický rozměr anarchokapitalismu. 11:07 Srovnání státu s mafiánem 34:15 Starý a nový ekonomický řád – cechy vs svobodný tržní systém 53:19...

Dotazník pro Daliu Nassar / Role of women in fighting occupation in East Jerusalem

11.11.2018 13:55
Play Dotazník 00:26 Please introduce yourself and your organization. 04:43 Can you give some specific examples of how you work on a daily basis? 08:59 You study psychology. How do your studies help you in your work? How important is psychology in Palestine? 14:04 You have a fiancé from Ramallah,...

Dotaznik Pro Jacka Khalila / Demographic conflict in Jerusalem and beyond

11.11.2018 13:52
Play Dotazník INDEX:  00:13 Please introduce yourself and your organization. 01:05 Can you give some specific examples of your work on a daily basis? 03:37 What are the most pressing problems for Palestinians in Jerusalem? Please give specific examples. 08:15 Can you give a specific example of...

Dotaznik pro Jiřího Chvojku - politický marketing

11.11.2018 13:48
Spustit Dotazník INDEX: 00:13 K čemu je dobrý obor PR ? 03:11 Vytváříte virtuálního politika?  18:37 Vy jako režisér a politik jako herec - nakolik platí tento příměr? 20:11 Nakolik se v práci PR managera projekují vaše osobní názory a postoje? 26:05 byl jste, či jste nebo plánujete členství v...

Dotazník pro Vlastimila Tlustého - Dluh, úrok... -

22.10.2018 17:04
Spustit Dotazník INDEX:  00:13 Pokuste se prosím popsat, jak vnímáte význam slov dluh a úrok  01:42 Křesťanský a nekřesťanský úrok 06:32 Morálka a etika přístupu k dluhu se během dějin nějak měnila? 08:23 Kupec benátský - Židovská lichva - Bankovnictví podle šaríi. 10:59 Náboženská...

Dotazník pro Petra Markvarta / Sýrie

29.07.2018 14:28
Spustit Dotazník - ZDE INDEX: 00:13 O Sýrii, jako obrazu světové války 07:54 Kdo je útočník a kdo obránce 11:20 Kdo je hodný a kdo zlý 15:04 Kdo dnes reprezentuje ty, kteří chtějí redefinovat světový řád 18:08 Afghánistán, Irák, Mali, Jemen... jak do tohoto výčtu zapadá Sýrie 22:33 Potřeba změn...

Dotazník pro Tomáše Krystlíka

03.06.2018 09:30
Spustit Dotazník - O čem se nesmí mluvit Index:  00:13 Jak informovat v demokratickém systému  08:51 Problematika cenzury nahlížená v historickém kontextu  31:34 Hodnocení míry cenzury a s tím spojené perzekuce v rámci historie  40:44 Kdo je zadavatelem cenzury a s tím spojené...

Dotazník pro Jana Berwida - Buquoye

03.05.2018 07:11
Spustit Dotazník Index: 00:18 Výroba hrdinů a nepřátel v naší zemi 04:41 Sudetští Němci jsou či nejsou nepřátelé? 11:25 Kdo u nás vyráběl hrdiny nebo nepřátele? 30:58 Atentátníci na Heydricha jsou hrdinové? 44:04 Nemáme žádné hrdiny? 51:22 V rámci evropského prostoru kde se nacházíme je běžné...

Dotazník pro Václava Pecku / prezidentské volby 2018

03.05.2018 07:09
Spustit Dotazník INDEX: 00:13 Podávají média věrohodný a pravdivý obraz skutečnosti? 05:56 jak přistupovat k médiím? 10:14 Jak se mohou voliči zorientovat v nabídce kandidátů 22:05 Co bude podle Vás Andrej Babiš v rámci nastávajícího období dělat? 28:05 Jaké jsou možnosti opozice vůči vítězi...

Dotazník pro Václava Pecku - o politice

03.05.2018 07:06
Spustit Dotazník INDEX: 00:13 - autorita politika 05:55 - stavební kameny autority politiků u nás 16:29 - je vše stále beze změny už od První republiky? 24:36 - poměrný volební systém 28:30 - mají voliči hledat v politice etiku a morálku? 01:02:11 - jak "číst" volby 01:09:15 - varianta...

Dotazník pro Petra Hanniga

03.05.2018 07:06
Spustit Dotazník Petr Hannig je prezidentský kandidát a jako takovému jsou položené některé z možných otázek majících za cíl ukázat voličům jaké postoje a názory má.

Dotazník pro Michala Voráčka /Informační válka je permanentní

03.05.2018 07:01
Spustit Dotazník 11. 6. 2015 jsem s Michalem Voráčkem natočil Dotazník na téma informační války. Nyní s k tématu společně vracíme. Index: 00:13 Jak přistupovat k pojmu Informační válka? 05:49 Kdo proti Vám útočí? Bývalí zaměstnanci? Bývalí obchodní partneři? 08:47 Jste cílem v informační válce...

Dotazník pro Jaroslava Baštu / Rozpad SSSR a vznik Ruska

03.05.2018 06:57
Spustit Dotazník INDEX: 01:47 Jak jste se díval na privatizace ropného průmyslu v Rusku? 04:33 Jaké jste měl informační zdroje 07:34 Pokud byste měl informace o pozadí privatizace, mohl byste u nás něčemu zabránit? 20:02 Léta iluzí a naděje 33:15 USA a Rusko jsou rovnocenní partneři – alespoň...

Vlast – vlastenectví

17.03.2017 09:12
Jan Rychlík / Jiří Rak /  Jaroslav Kučera /  Roman Joch / Tomáš Krystlík / Václav Vlk st. / Vlastimil Podracký    Jedním ze článků napsaných do sborníku k poctě Jana Janka zabývající se výkladem slov je i text Pavla...
Záznamy: 1 - 70 ze 96
1 | 2 >>