Historie

24.10.2019 09:29

Spustit Dotazník pro Michala Stehlíka

INDEX:
00:13 Svůj návrh doučit místopředsedu poslanecké sněmovny
           parlamentu České republiky Tomia Okumuru jste zdůvodnil
           jeho fatálním nedostatkem znalostí hlavně moderních dějin.
           První otázka proto zní. Jaké máme  poznání moderních dějin,
           tedy období od Velké Francouzské revoluce do současnosti?
08:13 Henry Ford měl říci, že historie je blbost… jediná historie, která
           za něco stojí, je ta, kterou vytváříme teď. Arthur Schopenhauer
           byl ještě drsnější když řekl, že soudobé dějiny jsou infikovány          
           lží jako děvka syfilidou. Snad i proto se dá mluvit o dvou
           pohledech na historii, první patří vítězům a druhý poraženým.
           Kdo píše dějiny podle vás?
12:37 Vítězové píší dějiny, co mají dělat poražení?
15:31 Psaná a orální historie. Věcný důkaz kontra vyprávění. Kdy
           končí potřeba zabývat se důkazem a nastává prostor pro
           výroky, tvrzení, svědectví a podobně?
21:54 Historik může sloužit vyšším zájmům, například z důvodu
           svého přesvědčení, morálky, ideálu se rozhodne pracovat s
           historií, jako nástrojem k ovlivňování a formování veřejného
           mínění. S ohledem na jeho postavení a přístup k médiím se
           mu to může podařit a vytvoří jiný, než reálný obraz historie, ale
           se všemi znaky věrohodnosti. Máte s takto založenou
           koncepcí historie zkušenost?
30:06 Existuje podle vás odpovědnost historika ve státoprávním
           slova smyslu?
40:32 Na začátku jsem se ptal na vaši motivaci vyučovat historii
           některé poslance našeho parlametu. V obecnějším slova
           smyslu slova je u nás moderní historie podle vás vzdělávána
           na jaké úrovni? Jsou předkládáné informace neměnné,
           nevyvratitelné, nemanipulativní a blízké pravdě?

Hlavním tématem Michala Stehlíka jsou moderní české a slovenské dějiny, dějiny střední Evropy ve 20. století, národnostní politika, politické procesy 50. let 20. století, kolektivizace, vývoj církve a jejího vztahu ke státu po roce 1945. https://ucd.ff.cuni.cz/o-ustavu/pracovnici/doc-phdr-michal-stehlik-ph-d/

Otázky připravil a kladl A. Vojta