Ústava ČR

20.10.2019 09:57

Spustit Dotazník pro Václava Pecku

INDEX:

00:13 fungování jakéhokoli systému užívajícího právo je závislé na právní jistotě a ústavní kontinuita ji má zajišťovat, protože ve hře je například platnost smluv, držba majetku, ale i definice trestných činů a podobně.  Jak se díváte na ústavní kontinuitu v obecném slova smyslu s ohledem na potřeby občanů a samotného státu?

09:26 Pro koho je ústava důležitější - pro stát (systém) nebo pro občana? 

23:56 Kdo je vykladačem ústavy

34:40 Idea (státotvorná) je nad ústavou?

47:59 Ústavní kontinuita je u nás od dob Rakouska-Uherska do dnešních dnů nahlížená velmi emotivně jako neakceptovatelná, protože takový stav nesplňuje naplnění přirozeného práva, tedy nastolení spravedlnosti - podotýkám, že spravedlnost a právo jsou krajně odlišné pojmy:-) Jak se díváte na ústavní kontinuitu našich celkem sedmi republik vázanou na Rakousko-Uhersko (První, Druhá, Protektorát, Třetí, poúnorová, polistopadová a po rozpadu státu). Například hned v úvodu při revolučním založení První republiky musela být potřeba ústavní kontinuity veřejnosti jasně sdělena.

01:15:31 Zajímavým na ústavní kontinuitě je skutečnost, že některé články ústavy jsou kontinuálně platné a některé zpětně zneplatněné. Například Mnichovská dohoda. Jaký na to máte názor? 

01:22:58 Představte si modelovou situaci, že u nás dojde k převratu, vojenskému asi ne, naše armáda je příliš malá a nevýznamná z hlediska schopností něco takového provést, a nově nastolená mocenský skupina prosadí antidataci platnosti ústavu k momentu, který znamenal pro celou společnost fatální změny. Co by se podle vás mohlo dít negativního a eventuálně i pozitivního?

01:42:07 Je ústava obrazem morálky?

01:47:59 Máme dobrou ústavu?

 

Václav Pecka pracoval na pozici Deputy Director v britské společnosti GJW Government Relations, později ve stejné pozici v nadnárodní Weber Shandwick Worldwide Prague, byl šéfem projektů pro velké nadnárodní společnosti, ale i vládní rezorty například MZv, MŠMT a po svém odchodu do penze přednáší problematiku komunikace Public Affairs na VŠ, pro APRA a podobně. Otázky připravil a kladl A. Vojta