Dotazník pro Martina Urzu - Anarchokapitalismus

19.01.2019 23:52

Spustit Dotazník

00:13 Jak vnímáte pojmy anarchie a kapitalismus?
01:58 Anarchoindividualismu
03:46 Jaký je podle vás etický a ekonomický rozměr anarchokapitalismu.
11:07 Srovnání státu s mafiánem
34:15 Starý a nový ekonomický řád – cechy vs svobodný tržní systém
53:19 Jakou mají anarchokapitalisté metafyziku – jak nahlížejí například na křesťanství – na Boha a jeho autoritu a roli křesťanství ve společnosti
55:25 Autorita Boha
57:10 Přirozená a vnucená autorita
01:00:15 Každá sociální stuktura je ze své podstaty hierarchická. Jak chcete hierarchizaci nahradit anarchokapitalismem?
01:01:35 Autorita rodičů je pro dítě nedobrovolná, protože je vnucená vyšší mocí (autoritou). Narození člověka je tak nedobrovolné. Nenarozený se pro své narození nemohl svobodně rozhodnout. Jak se stavíte k autoritě v rámci rodiny – pokud uznáváte rodinu – matka, otec a dítě?
01:05:50 Svoboda je jen jedno z dober, těch je více a jsou i důležitější – například klid ve společnosti – mír, porozumění a spolupráce. Pokud anarchokapitalista svodobu (individualismu) nadřazuje nade vše, jak ji zajistí a prosadí na úkor ostatních dober, například zmíněného míru a porozumění? 
01:10:41 Autorita rozhoduje ve sporech. Jak má rozhodovat, pokud není anarchokapitalistou uznaná?
01:17:28 Pohled anarchokapitalisty na komplikovanou soudní při, kde se střetává justice se silovou sloužkou státu a o zároveň občanem 01:31:41 V praxi byla anarchie nastolena během Velké francouzské revoluce. Nebyl to původní záměr revolucionářů, ale díky tomu bylo možné sledovat anarchii v praxi a to konkrétně na popravištích a stupňujícím se teroru všech vůči všem. Díky této zkušenosti se staví společnosti k anarchii naprosto odmítavě. Jak tento historický moment vnímáte?
01:56:49 Historické anarchistické společnosti - američtí osadníci (kolonisté), islanďané. Jednalo se o anarchisty? Martin Urza - citace: Urza je anarchokapitalistický autor; napsal asi tisíc libertariánských textů na web i do tištěných médií a první českou knihu o anarchokapitalismu. O svobodě, etice, volném trhu, ekonomii a roli státu ve společnosti nejen přes deset let čte, přemýšlí a píše, ale též přednáší, natáčí videa a je zván do různých pořadů i panelových diskusí. Spolu s partnerkou Terezou tvoří Svobodný přístav; vede český a slovenský Institut Ludwiga von Misese, jehož je spoluzakladatelem; patří do předsednictva spolku Svoboda učení a aktivně spolupracuje s mnoha libertariánskými iniciativami. / Urza.cz / Urza – Mises.cz