Vztahy a postoje v konfliktu VIII.

04.06.2023 18:13

Spustit Dotazníka pro Vladimíra Proroka

INDEX: 00:13 Jak se má člověk rozebrat v konfliktech, když na ně mají aktéři často zcela rozdílný názor a to, co říkají, se rozchází s tím, jak se konflikt vyvíjí. Lze tedy říci, co jednotlivý aktéři reálně udělají?

26:27 Osud a konflikt

29:47 Tvrdil jste, že konflikty jsou plánovány. Znamená to, že jsou prognozovatelné? Jaké typy vztahy mohou aktéři zaujmout a lze prognózovat jejich výběr?

49:37 Při analýze principů deeskalace jste tvrdil, že je žádoucí preferovat zájmy před postoji. Znamená to, že postoje nejsou důležité?

Otázky kladl A. Vojta

Vladimír Prorok: https://repozitar.cz/osoba/2457