Dotazník

Dotazník pro Radka Novotného / Pravda o vodě

12.01.2017 16:58
Spustit Dotazník Ing. Radek Novotný makroekonom, autor projektu PRAVDA O VODĚ. Člověk, který se v českém vodárenství postavil nemravné privatizaci zisků, zestátnění nákladů a předávání monopolu vody do rukou cizinců ČR. Pomáhá obcím udržení kontrolu nad vodou a na tím, kde končí peníze vybrané od...

Dotazník pro Karla Srbu / investigativci Slonková a Kubík

12.01.2017 16:57
Spustit Dotazník Reakce Karla Srby na "doku-reality" formát Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka vznikající ve spolupráci s Vítem Klusákem a Filipem Remundou publikovaném na portálu www.seznam.cz respektive www.stream.cz Otázky kladl A. Vojta

Dotazník pro Tomáše Krystlíka - o neuskutečněné debatě s místopředsedou ČSBS Kulfánkem

12.01.2017 16:56
Spustit Dotazník Téma Dotazníku je věnované neuskutečněné debatě s místopředsedou ČSBS Kulfánkem a impulsem k realizaci natáčení Dotazníku je následující článek, publikovaný na stránkách :...

Dotazník pro Jiří Stránského

12.01.2017 16:56
Spustit Dotazník Otázky připravil a kladl Vojtěch Razima

Dotazník pro Jana Schneidera / Judaismus

04.11.2015 10:14
Spustit Dotazník pro Jana Schneidera INDEX: 00:13 Abrahám je podle vás historická postava nebo mýtus 08:03 Mohli se následovníci Abrahama, respektive Mojžíše v něčem mýlit? 11:55 Jste vyznavačem judaismu - tedy židem? 20:42 Křesťané i muslimové mají svůj univerzalismus. Co mají vyznavači...

Dotazník pro Pavla Reumanna / Křesťanství

27.10.2015 14:22
Spustit Dotazník pro Pavla Reumanna INDEX: 00:13 Ježíš Kristus je historická postava nebo mýtus 01:48 Mohli se následovníci Ježíše Krista v něčem mýlit? 02:48 Jste křesťan? 04:13: Na Ježíše Krista se křesťané na celém světě dívají stejně? 05:37 Křesťanský univerzalismus 09:46 Boží soud 11:29 Boží...

Dotazník pro Adama Berčíka / Generace Identity

19.10.2015 08:31
Spustit Dotazník pro Adama Berčíka INDEX: 00:13 Generace Identity (GI), co to je, čeho se to týká... 06:59 GI je politicky profilovaná? Jedná se o aktivismus? 13:12 Jaké by podle GI mělo být uspořádání společnosti 26:19 Jak chce GI řešit příčiny migrací 31:53 Válečné reparace jako řešení...

Dotazník pro Hakima Amdouni - Islám

12.10.2015 07:47
Hakim Amdouni - Spustit Dotazník INDEX: 00:13 Mohl se prorok Mohamed v něčem mýlit? 05:27 Jste muslimem? 05:34 Na proroka Mohameda se všichni musimové na celém světě dívají stejně? 06:17 Islámský univerzalismus 09:49 V Islámu nejsou na rozdíl od jiných náboženství rozpory 13:28 Šaría 29:52 Role...

Dotazník pro Karla Srbu - Co bylo a co bude

11.09.2015 21:32
Spustit Dotazník pro Karla Srbu Index: 04:05 Vojenská rozvědka (VR) – důvody spolupráce 08:01 VR a KSČ 09:43 VR – o jejím fungování 12:56 srovnání tehdejší a současné VR 15:45 Jakým způsobem KSČ kontrolovala loajalitu nestraníků 24:02 Činnost po převratu v roce 1989 33:02 Vojenský rozvědčík ve...

Dotazník pro Miroslava Singera / ČNB

18.08.2015 16:21
Miroslav Singer patří mezi nejkontroverznější guvernéry ČNB v její moderní historii. Nedávnou intervencí do kurzu koruny naštval většinu obyvatel ČR, protože jim znehodnotil úspory a zdražil dovolené v cizině. Na druhou stranu většinu majitelů proexportně orientovaných firem nebo třeba i Čechů...

Dotazník pro Stanislava Blahu / aktivismus

07.08.2015 14:18
Spustit Dotazník pro Stanislava Blahu Index: 00:13 Má být pedagog loajální systému a jít příkladem mládeži? 04:56 Co bylo impulzem k zahájení práce na projektu Outsider Médi 09:07 Jak se člověk stane pravičákem a proč jím přestane být 15:20 Je podstata problému v politické ideologii nebo v lidech,...

Dotazník pro Jiřího Fialu - Odpor proti systému

27.07.2015 00:07
Spustit Dotazník INDEX: 00:13 Proč kladete odpor systému? 12:07 Za jakých okolností máte právo na občanský odpor? 21:48 Kam vede odpor vůči systému? 28:55 Proč doporučujete dodržovat právo a právní prostředky při kladení občanského odporu? 31:58 Jaká je Vaše představa správně fungujícího...

Dotazník pro Martina Kollera - Persona non grata

03.07.2015 15:13
Spustit Dotazník pro Martina Kollera

Dotazník pro Michala Voráčka - Informační válka

11.06.2015 19:10
Spustit Dotazník INDEX: 00:13 Pojem "Informační válka" 01:38 Připouštějí si nebo lépe řečeno, vědí lidé uvnitř a vně médií, že jsou součástí informační války, ať jako její tvůrci nebo ti, na něž dopadá ničivý účinek? 04:45 Čitelnost médií s ohledem na jejich politickou – ideovou platformu 08:31 Je...

Dotazník pro Jana Velebu - Veřejnoprávní média

26.05.2015 20:32
Spustit Dotazník pro Jana Velebu INDEX: 00:13 Cílem provozování veřejnoprávních médií je zabránit zneužití médií politickými stranami a podpořit média, jako čtvrtý pilíř demokracie. Je podle Vašeho názoru tato definice platná a správná? 02:03 Co je potřeba, aby veřejnoprávní mediální instituce měla...

Dotazník pro Ondřeje Hrčiaka - Co je nového

25.05.2015 17:00
Spustit Dotazník pro Ondřeje Hrčiaka Od doby uspořádání poradního ohně na jižní Moravě neuplynul ani měsíc. Iniciativa "Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO", se stala pro občany České republiky výzvou k zamyšlení nad směřováním politiky státu. Ondřeje Hrčiaka jsem se...

Dotazník pro Tomáše Pecinu - Češi vs Sudetští Němci

21.05.2015 23:23
Spustit Dotazník pro Tomáše Pecinu INDEX: 00:13 Považujete události po 2. světové válce spojené s Benešovými dekrety a zákonem o odsunu Sudetských němců za spravedlivé?   01:16 Jsou dekrety E. Beneše formou spravedlivé odplaty? 05:15 Sudetští Němci zradili ČSR příklonem k hitlerovskému...

Dotazník pro Jana Hlocha - svoboda slova

16.04.2015 11:19
spustit  Dotazník pro INDEX: 00:13 Jak jste se dostal k tématu svobody slova? 03:04 Máte představu, co vše smíte svobodně vyjádřit ve veřejném prostoru v porovnání se soukromím? Jakým tématům se musíte vyhýbat a proč? 07:06 Jaká je v České republice svoboda slova a jaká by měla být -...

Dotazník pro Anat Matar - Justice for Palestine

02.04.2015 23:46
Play Dotazník pro INDEX: 00:13 Is Israel a democratic state? 02:12 Can you give examples of discrimination of Palestinian citizens of Israel? 05:02 Can you explain the significance of the Nakba Bill? 06:14 Can Palestinian citizens of Israel buy land or a house in Israel? 07:01 Can a Palestinian...

Dotazník pro Jiřího Fialu - Česká justice

27.03.2015 21:04
 Spustit Dotazník pro... Index: 00:14 Jak vnímáte Český justiční systém? 00:58 Jakou máte osobní zkušenost s Českou justicí – udělal jste              Vy sám nějaký skutek, čin, za který byste měl být...

DOTAZNÍK PRO Ladislava Žáka - Česká levice

14.03.2015 12:15
Spustit Dotazník pro... 00:13 projevovali se lidé v ČSSR levicově, tedy že se hlásili k              zachování a rozvoji socialismu směřujícího k komunismu? 03:08 Byli za socialismu nějak postihovaní a trestaní lidé z...

DOTAZNÍK PRO Hynka Kmoníčka - zahraniční politika ČR

02.03.2015 11:16
Spustit DOTAZNÍK PRO 00:19 Jak hodnotí prezident Miloš Zeman zahraniční politiku české vlády? 02:37 Snaží se dle Vás Miloš Zeman cíleně vyvažovat zahraniční politiku české vlády směrem na východ? Nebo jde jen o hledání nových trhů pro české výrobky? 03:42 Jistá dvoukolejnost či nejednoznačnost...

DOTAZNÍK PRO Ladislava Jakla - Česká pravice

23.02.2015 22:31
Spustit DOTAZNÍK PRO... Index: 00:13 Proč nejste mezi kolegy novináři a i jinými lidmi nijak oblíbený, proč Vás nemají rádi, co jste komu udělal? 01:27 Kdy se okolo Vás začala šířit atmosféra odporu vůči Vaší osobě? 04:35 Projevovali se lidé v ČSSR pravicově, tedy že se hlásili k zachování...

DOTAZNÍK PRO Jaroslava Baštu na téma: Ukrajina

14.02.2015 02:50
Spustit DOTAZNÍK Index: 00:13 Co by pomohlo k ukončení bojů a zahájení politických jednání na Ukrajině? 02:25 Jak se dá vyvola jednání znepřátelených stran? 03:49 Co budou separatisté dělat se všemi zbraněmi? 05:40 Přistoupí na odzbrojení a odchod do civilu jednotky mimo pravidelnou Ukrajinskou...
Záznamy: 71 - 94 ze 94
<< 1 | 2