Dotazník pro Tomáše Krystlíka

03.06.2018 09:30

Spustit Dotazník - O čem se nesmí mluvit

Index: 

00:13 Jak informovat v demokratickém systému 

08:51 Problematika cenzury nahlížená v historickém kontextu 

31:34 Hodnocení míry cenzury a s tím spojené perzekuce v rámci historie 

40:44 Kdo je zadavatelem cenzury a s tím spojené perezekuce 

55:17 Upřednostnění práva nad demokracií 

01:05:01 Jak nahlížíte na zákony umožňující perzekuci svobody slova 

01:10:53 Co by se stalo, pokud by zákony umožňující perzekuci svobody slova byly zrušené 

01:23:40 Jaké řešení si představujete 

 

Téma Dotazníku pro Tomáše Krystlíka je zaměřené na cenzuru a s tím spojenou perzekuci svobody slova a projevu.