Nový stát 1. díl

28.08.2023 21:05

Soustit Dotazník pro Vladimíra Proroka

index: 

00:14 Setrvání nebo opuštění politického systému, tedy jeho udržování, rozvíjení, reformování, rekonstruování nebo změna stávajícího systému. Proč setrvat? Proč opustit?

 

Spustit Nový stát 1 - podotázky 1

Následující otázky se vztahují k první části Dotazníku pro Vladimíra Proroka na téma Nový stát. 

INDEX: 

00:14 Změnu politického systému lze provést díky demokratickým volbám – jaké změny můžeme v budoucnu očekávat u nás, respektive v rámci západních politických struktur – mohou opět nastoupit diktatury stejně jako v minulosti komunisté nebo fašisté? 

12:00 Na jakých faktorech je postavená stabilita systému a jakou roli v této rovině hrají etické a morální normativy? 

21:10 Rozvrat stability systému evropských států je dnes postaven na omezeném přístupu ke zdrojům a na migraci z neevropských států – například válka v Sýrii a aktuální situace v Nigeru mají společný jmenovatel – produktovody a zdroje surovin 

36:33 Je reálné vymýcení mafiánského kapitalismu v situaci, kdy jde o systémový problém, tedy "chobotnice komisaře Cataniho"? Mluvil jste o referendech, která podle vás jsou zájmem představitelů mafiánského kapitalismu? 

45:27 Aktivizace občana – proč je vůbec nutné nastolovat takovou otázku – bylo to v historii jiné? Občan je systémově veden k závislostem na uspokojování požitků - chtění a je tím v důsledku natolik zaměstnán, že mu na občasnký aktivismus nezbývá moc času ani energie. 

56:39 Zmínil jste politickou praxi v Rakousku a Nizozemí, kdy dochází k prodiskutování témat před přijetím klíčových zákonů – v Nizozemí musí klíčovfé zákony schválit dva parlamenty po sobě vzešlé z voleb. Jsou to systémy aplikovatelné i u nás? Máte představu o praktickém řešení rozhodovacích procesů v českém parlamentu?