Nový stát / díl 3

09.11.2023 12:15

Spustit Dotazník pro Vladimíra Proroka

 

Index: 

00:13 Vnitřní mocenské uspořádání nového státu má mít jaký charakter? Má se jednat o centrální řízení, autonomie, gubernie, kantony, okresy. Mají být v čele jednotlivých částí země reprezentanté společnosti vzešlí z voleb nebo má jít o jmenované odborníky – managery (Kdo by je jmenoval?) Nebo má být v čele ideolog, který je obklopen poradním orgánem odborníků?