Nový stát 4

22.12.2023 11:10

 Spustit Dotazník pro Vladimíra Proroka

ÏNDEX:

00:13 Vnější mocenské uspořádání nového státu má mít jaký charakter? Má se jednat o vazalský systém v duchu podřízenosti mocnostem nebo jsou nějaké jiné možnosti? Pokud jsou nějaké jiné možnosti, pokuste se je definovat a racionální obhájit jejich možnou realizaci s akcentem na prosperitu a bezpečnost nového státu.