Dotazník pro Janu Karáskovou - informační válka

01.10.2020 09:10

Spustit Dotazník

INDEX:
00:13 Jak si vybavujete dobu před rokem 1989, politické proklamace, média?
10:20 Já jsem měl problém v té době čemukoli věřit a naopak informaci ze Západu zněly zajímavě a Západ samotný se jevil lákavě. Jak jste to měla Vy?
17:36 Proč jste před rokem 1989 neprotestovala stejně jako to děláte dnes?
20:44 Sledovala jste přenos z válečného konfliktu vysílaný CNN v roce 1990?
25:33 Jak se díváte na události v New Yorku 11.9.2001?
34:51 Vyvrátily oficiální instituce tvrzení podložená svědectvími a studiemi odborníků o pravém důvou pádu tří domů v NY?
01:01:01 Jaké máte zdroje informací?

Jana Karásková se věnuje řadu let snaze informovat veřejnost o událostech například z 11.9.2001 v New Yorku v rozporu s mainstreamem. Vysloužila si za to přízvisko konspirační teoretička a spiklenkyně. Je však poměrně zajímavé, že své názory a postoje neopírá o domněnky a fantazie, ale vychází z ověřených a věrohodných zdrojů ať se jedná o výroky představitelů US army nebo univerzitní profesory, inženýry, se kterými komunikuje. Jaké má postoje Jana Karásková a co je pro ni motivem je cílem Dotazníku .

 

Krátký film o jedenáctém září.

 

Důkazní materiály předané státnímu zástupci pro Velkou porotu v New Yorku:
https://www.lawyerscommitteefor9-11inquiry.org/exhibits-index-grand-jury-petition/
 
https://aeronet.cz/news/author/janakaraskova/
https://www.nwoo.org/2020/03/31/podame-jako-obcane-cr-trestni-oznameni-na-baxter-a-who/
https://www.corbettreport.com/
https://www.youtube.com/channel/UC7TvL4GlQyMBLlUsTrN_C4Q