Dotazník pro Lukáše Kovandu - centrální banky

18.02.2019 22:26

Spustit Dotazník - zde

INDEX:
00:13 Jaké jsou finanční a majetkové základy našeho ekonomického systému po roce 1989. Jaká byla role lidí, jako byli Čalfa a Tošovský, kterého například Rusko navrhlo na kandidaturu šéfa MMF.
11:53 Jaká byla role lidí, jako byli Čalfa a Tošovský a jak se dá nahlížet na samotné období kolem roku 1989
22:24 Podle naší ústavy má ČNB zabezpečovat cenovou (dříve to byla měnová) stabilitu, je to podmínka pro setrvání ČR v EU. Laicky řečeno se tím naše republika dostala do situace, kdy nesmí změnit kurzové poměry naší měny. Proč tomu tak je? Komu z toho pramení prospěch?
31:06 Je levná práce podmínkou pro kooexistenci Čr se Západem?
39:33 Jaký máte názor na ČNB a ECB obecně? Mělo by se ze zákona jednat o nezávislé instituce, ale pravdou je, že vedení těchto institucí je plně pod kontrolou politického establishmentu jednotlivých zemí EU. K čemu jsou pak tyto instituce potřeba?
48:51 Evropské centrální banky a hodnota lidské práce
58:16 Jaká má být role centrálních bank v Eurozóně a jak fungují bankovní systémy v Asii?
01:11:10 Kooperovala ČNB v rámci svých intervencí s ostatními centrálními bankami a jakou roli v jejich počínání hraje potřeba rozvoje osobních kariér bankéřů zaměstnaných v těchto institucích?

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom CZECH FUND. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace