Žaloba na Vládu ČR

07.01.2024 19:03

Spustit Dotazník pro Vladimíra Štěpána

 
Vladimír Štěpán v Dotazníku vysvěluje motivace Hnutí JaSaN k podání žaloby proti Vládě Petra Fialy z důvodu dodávek dalekonosných raketometných systémů Ukrajině, schopných ostřelovat území Ruska bez ohledu na civilní cíle, což je podle Hnutí JaSaN popření zákonů platných v naší republice – více v odkazu: https://jasan-nezavisli.cz/stanovisko...
Vladimír Štěpán ve svém vystoupení rozebírá reálnou situaci v našem státu a snaží se otevřít diskusi k nutným změnám v systému řízeném koalicí Spolu v čele s Petrem Fialou, který buduje rozpor mezi ideologickými dogmaty, reálnými potřebami státu, praktickými mezinárodními vztahy a v důsledku hospodářskou, respektive ekonomickou situací vnímanou obecně jako velmi špatnou a neperspektivní. Závěrem zmiňuje, že je čas popsanému vývoji učinit přítrž a směr negativního vývoje zvrátit pomocí, dle jeho názoru, jednoduchých a logických kroků, kterými jsou v prvé řadě strategická rozhodnutí na vládní rovni mající za cíl redefinovat ekonomiku země s ohledem na zájmy českých občanů. 
 
 
Otázky připravil a kladl A. Vojta