Dotazník pro Vlastimila Tlustého - Dluh, úrok... -

22.10.2018 17:04

Spustit Dotazník

INDEX: 

00:13 Pokuste se prosím popsat, jak vnímáte význam slov dluh a úrok 

01:42 Křesťanský a nekřesťanský úrok

06:32 Morálka a etika přístupu k dluhu se během dějin nějak měnila?

08:23 Kupec benátský - Židovská lichva - Bankovnictví podle šaríi.

10:59 Náboženská morálka související s půjčováním peněz a úročením

14:24 Státní regulace výše úroků

26:41 Jak je možné přistupovat k dluhu tak, že nebude splácený, naopak bude zvyšovaný?

30:02 Státní dluh – veřejný dluh – jaký je v tom rozdíl?

32:28 Z výše státního dluhu se obviňují všechny vlády. Topolánek zasekl sekeru nejhlouběji, pak Fischer. Během vlády ČSSD dluh symetricky stoupal a dnes za vlády Babiše dále stoupá. Za všechno špatné může Václav Klaus a a špatně provedená privatizace, konkrétně konsolidační banka. Svého času byl spatřovaný kořen státního dluhu ve špatné ekonomice socialistického Československa... Příčiny výše dluhu lze hledat všude možně, kde je nalézáte Vy? 

35:45 Naše hospodářství je postavené na nesplácení dluhů. Jak dlouho to takto může fungovat a díky jakým institucím je to možné

39:33 Má či nemá být - existovat Česká národní banka – v tržním systém kde má fungovat veřejná soutěž existuje finanční ústav schopný jakkoli hýbat měnou - komu se ČNB za své akce zodpovídá?

43:50 Ratingové agentury jsou organizacemi, které dokáží ještě mnohem intenzivěnji než národní banky hýbat měnou. Jak se na ně díváte? 46:01 Díky krizi v roce 2008 vyvstala otázka propojení ratingových agentur s nadnárodními bankovními domy. 

47:09 Mezi vyvolenými se říká, že dluh se neplatí, jen úrok... Na otázky odpovídá Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí za ODS