Ideologie a propaganda

13.07.2022 07:46

Spustit Dotazník pro Vladimíra Proroka / Ideologie a propaganda

 

Index: 00:13 V historii se odehrálo nesčetné množství pokusů o ovlivňování veřejného mínění, protože bez potřebné spolupráce s většinovou společností nelze realizovat prakticky žádné velké akce. Cíle byly různé. Většinou šlo o podporu válečného úsilí, které bylo cestou k územním ziskům - nebo ztrátám a s tím spojených problematik, tedy ekonomickou stránkou věci. Aby ovlivňovňání bylo úspěšné, volila se vždy ideologická forma. Otázka zní: Jak se ideologická forma ovlivňování veřejného mínění (propaganda) historicky vyvíjela, jak cizelovala své nástroje a zda byla, je a bude funkční?

 

48:35 Lidská společnost má sociální skladbu poměrně jednoduchou - chudí, střední chudí, tak trochu chudí, až bohatí a velmi bohatí. Mezi námi jsou lidé chytří, hloupí, upřímní, lstiví, citliví i bezcitní. Máme mezi sebou spoustu obětavých lidí, ale také psychopatů neschopných empatie. Kdo je hlavní objektem zájmu propagandy a proč? A kdo je strůjcem?

 

1:04:15 Lidé od dětství prochází poměrně komplexním systémovým nástrojem, který má za hlavní úkol socializaci - tím je míněno školství. Před nedávnem jsem se dotázal několika ředitelů škol, gymnázia, zřizovatele i školského inspektorátu proč nejsou děti a mládež vedeni prakticky vůbec ke kritickému myšlení? Odpovědi jsem žádné nedostal. Vy byste odpovědět dokázal?

 

1:17:50 Jak lze ustát ideologickou formu ovlivňování veřejného mínění (propagandu) a přitom nebýt asociálem, nestat se vyčleněnou entitou s nějakým stigmatizujícím znakem, který pak může člověku bránit v seberealizaci a získání pracovních možností?

 

Otázky připravil a kladl A. Vojta

Vladimír Prorok: https://repozitar.cz/osoba/2457