Právo a etika v řešení konfliktů V.

17.01.2023 17:17

 Soustit Dotazník pro Vladimíra Proroka – Právo a etika v řešení konfliktů V.

INDEX:

00:24 Proč se objevuje rozlišení norem, tedy požadavků na chování nebo vlastnosti na člověka a s tím spojené právní a etické oblasti?

06:31 Jsou právní a etické normy stejné na celém světě nebo odlišné v jednotlivých civilizacích a skupinách?

16:24 Kdo stanovuje normy a nebrzdí stanovením norem společenský pokrok? Dá se z otázky dovodit, že normalizace je vývojová brzda? 29:50 Normy jsou odlišně vnímány stoupenci ideologií a škol politického myšlení a z toho plyne nesoulad. Přitom normy mají vytvářet pravý opak - soulad. Proč tomu tak je?

36:21 Různorodost vnímáme jako pluralitu, ale zkušenost s ní sděluje, že při velkém množství různých pohledů je obtížné se domluvit. Nebo se pletu a možné to je?

50:24 Existují nějaká specifika aplikace na politické konflikty, které v některých případech přerostou v konflikty ozbrojené?

01:08:31 Myslíte si, že morálka a etika západní civilizace jsou následováníhodné?

01:11:07 Při nedostatku objektivních a ověřitelných informací je každý možnou objetí propagandy, informačních manipulací a dezinformací, obecně informační války. Jak lze násilí a války považovat za etické řešení konfliktů? Neměla by ruku v ruce s etikou kráčet pravda nebo alespoň snaha o ni?

Otázky připravil a kladl A. Vojta

Vladimír Prorok: https://repozitar.cz/osoba/2457