Dotazník pro Jana Skalického - Vodní stavby

11.06.2019 14:59

Spustit Dotazník

 

INDEX:

INDEX:
00:13 Antiekologickou cenu Ropák za rok 2018 jste dostal za vehementní prosazování výstavby plavebního kanálu u Přelouče za 3,1 miliardy korun přes plánované území NATURA 2000 na Slavíkových ostrovech a za trvalé prosazování výstavby 420 kilometrů dlouhého plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe za 582 miliard korun. Cenu jste měl dostat od Miroslava Patrika ze spolku Děti země, ale ten Vás odmítl vpustit na akci – takže cenu Vám udělili, ale odmítli osobně předat.
10:44 Spatřujete něco pozitivního na lidech věnujících se ekologii?
24:36 2. Ekologie a stavitelství se jen málokdy potkávají ve shodě. Svého času Ekologický právní servis, dnes Frank Bold advokáti, která vznikla z popudu američanů, kteří doporučovali vznik trvale udržitelné organizace, je matkou vlivové organizace Rekonstrukce státu, která podniká na úrovni vlády a parlamentu České republiky. Otázkou je, zda podle Vás organizace, jako jsou Děti země, Frank Bold advokáti a podobné spolky prospívají potřebnému rozvoji vodního stavitelství na území České republiky. Kolik staveb se za posledních pár let realizovalo a kolik nikoli?
33:24 Když jsem po natáčení debaty na téma profesionální enviromentalismus, kde vystoupili architekt Jan Holna s Pavlem Francem, šéfem Frank Bold advokáti, tak se Holna ptal France co mohou udělat pro to, aby jejich organizace přestala házet klacky pod nohy stavitelům. Franc odpověděl – Můžete si nás najmout a pak vše půjde poměrně snadno. Vy byste byl ochoten s těmito organizacemi spolupracovat?
45:28 Německé dráhy lobují u českých ekologů v neprospěch vodních staveb a ve prospěch železniční dopravy?
49:23 Nákladní a osobní doprava českých řek. Jak vidíte reálnou situaci a jakou máte představu rozvoje vodních staveb?
57:36 Pozitiva a negativa vodních staveb v kontextu ochrany přírody.
01:08:26 Co lze dělat pro ukončení blokování staveb ze strany ekologů?
01:18:27 Jaké máte životní cíle ohledně vodních staveb?
01:27:55 Chtěl byste veřejně debatovat s některým z ekologů?

 

V Dotazníku pro vystoupil Jan Skalický, předseda představenstva Vodní cesty a.s.

Otázky připravil a kladl alexandr Vojta.