Dotazník pro Jana Čmolíka / Liberalismus

20.10.2019 01:13

Spustit Dotazník pro Jana Čmolíka

INDEX:

00:13 Bylo mi sděleno, při jedné příležitosti v rámci jednání v České  
           televizi, Petrem Kubicem, tehdy významným kreativním
           producentem, že je liberální demokrat a brání liberální
           demokracii. Nebyl jsem si jistý, zda si pod tímto pojmem
           představujeme to samé. Jak se k těmuto pojmům stavíte vy?
07:53 Svoboda a odpovědnost. Kde je hranice svobody pro člověka
           žijícího v rámci velké sociální komunity nazývané stát, systém,
           společnost nebo národ a jakou má takový svobodomyslný
           člověk odpovědnost vůči sobě, rodině, blízkým, přátelům,
           dalším lidem a celé společnosti - národu - státu? Protože
           nežijete vy nebo já osamoceně na pustém ostrově kde není
           vůbec nic.
16:18 Od dob osvícenství se v nejrůznějších podobách objevují
           představy ideální společnosti bez sentimentu ke
           konzervatismu a fatálních vazeb na minulost. Jakou máte
           představu ideální společnosti - politického systému, pokud je
           politika, liberální politika součástí té představy?
33:14 Liberálové a ekonomika, obchod, výroba, zaměstnanost. Jde
           to dohromady spolu s představou etiky, ve které ten kdo je
           schopnější a bohatší by měl pomáhat slabším a starat se o
           méně schopné - být pilířem systému? Protože velmi častý
           synonymem pro liberální ekonomiku je bezohlednost a
           sobectví aneb nejdříve je nutné zbohatnout, než se mohu
           začít zajímat o druhé.
43:54 Většina lidí chce nějak dosáhnout stavu blaženého života,
           tedy slasti. Epikurejci téma zpracovali více než dobře. Jak se s
           uspokojováním potřeby blaženosti vyrovnává správný liberál?
46:19 Znáte nějaké skutečné liberály, kteří svůj ideál převádí do
           praxe a pokud možno úspěšně?
49:19 Kdo je největší ideovým soupeřem liberálů

Jan Čmolík, pseudonym: Modrý pták, sales manager Liberálního institutu.
Témata: management, dějiny ekonomického myšlení, ekonomie pro laiky. Zdroj: https://libinst.cz/o-nas/

 

Otázky připravil a kladl A.Vojta