EU

09.11.2023 12:16

Spustit Dotazník pro Mariána Ďuriša

 

INDEX: 

00:13 Západní civilizace se hlásí k odkazu Karla Velikého, i proto je Cena Karla Velikého jedno z nejprestižnějších evropských ocenění. Uděluje je (téměř) každoročně od roku 1950 německé město Cáchy osobnostem, které se podílely na prosazování myšlenek a ideálů, na kterých bylo ocenění založeno. Vysvětlete prosím o jaké myšlenky a ideály jde? 

01:17 Evropská unie je oficiálně politická a ekonomická unie, která si oficiálně klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě. De facto se jedná o entitu sui generis, která má částečně pravomoci mezinárodní organizace, ale také jednotného státu. Vysvětlete co si máme představovat pod pojmem "jednotný stát". 

03:19 Laik si představujete EU jako organizaci složenou z různých složek - institucí - orgánů a podobně, které jsou viditelné a asi do jisté míry i kontrolovatelné. Je možná existence stínové mocenské skupiny, která de fakto určuje politiky EU nebo zda jde o konspirační tezi stojící na neporozumění mechanismů EU. 

05:07 Habsburgové a jejich projekt spojení rodů z východu i západu Evropy a snaha o navázání na původní koncept habsburské říše z 16 stol. je spekulace nebo je možné na unii nahlížet popsaným způsobem? 

06:32 Evropské dotace jako nástroj závislosti a v důsledku zbavení samostatnosti v rovině ekonomické a hospodářské - lichvářská či drogovoý model, kdy se na základě vytvořené závislosti na "dárcích" mění dlužník nebo narkoman v otroka a to vše pod optimistickým hesly o porozumění, vzájemné pomoci a podobně? Lze i takto nahlížet na činnost evropských mocností vůči zemím slabším a chudším? 

 

Bc. Marián Ďuriš / člen predsedníctva REPUBLIKA líder tímu pre zahraničné záležitosti 

https://www.hnutie-republika.sk/predstavitelia/marian-duris/

 

Otázky připravil A. Vojta