Dotazník pro Josefa Šlerku - Demokracie

05.06.2019 19:31

Spustit Dotazník

INDEX:
00:13 Jste sémiotik. Jaký symbol byste zvolil pro pojem demokracie?
09:55 Co ještě je demokracie a co už není?
18:10 Existuje ideál demokracie, jak by jste ho popsal?
21:29 Německo je vzorem demokracie?
27:46 Může být demokracie jen nástrojem pro ty, kteří ovládnou média a výchovu?
31:02 Člověk v tísni na školách.
43:20 Náš ústavní pořádek se hlásí k liberální demokracii nebo k demokracii?
44:42 Šel byste do debaty s Michalem Semínem na téma Člověk v tísni na školách, protože lidé z ČVT účast odmítají a debatu Semína s Ondřejem Štefflem jsem musel na přání Šteffla během natáčení ukončit - dosud žádná konfrontační debata na toto téma nevznikla.
47:18 6. Pokud je podstatou demokracie podílnictví občanů na vládě skrze volené zástupce, pak je otázka proč tento systém nestačí a musí (to je otázka) existovat vlivový sektor složený z nejrůznějších organizací, které přímo či nepřímo působí na občany - na voliče. Proč podle vás takové organizace existují a proč lidé v nich působící nepracují v rámci politického systému v rámci politických stran a neuchází se o své voliče ve volbách?
01:11:08 politické strany získají mandát ve volbách, aktivisté získávají "mandát" na náměstích a při podpisu petic. Jak jinak mohou aktivisté usilovat o příznivce?
01:03:18 Politická odpovědnost vs odpovědnost aktivisty
01:19:23 Mají mít v demokracii všichni stejná práva k přístupu a šíření informací?

V Dotazníku vystoupil český sémiotik Josef Šlerka, výkonný šéf Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a vysokoškolský pedagog na Karlově univerzitě.

Otázky připravil a kladl Alexandr Vojta