Nový stát / díl 2

15.10.2023 16:00

Spustit Dotazník pro Vladimíra Proroka

INDEX: 

00:13 Nový stát má mít jakou nosnou ideu – hodnotový systém hodný následování většinou společnosti? Vyjmenujte pilíře ideálu a pokuste se o jejich raciální obhajobu