Co je to konflikt I.

13.07.2022 07:48

Spustit Dotazník pro Vladimíra Proroka / Co je to konflikt I.

 

00:13 Moc, majetek, vztah, kariéra, kontrola... to vše vše a mnohé další je impulsem pro konflikty. Jak byste vysvětlil samotný pojem KONFLIKT, jaká je jeho podstata?

 

13:12 Když na výklad pojmu KONFLIKT nahlédnete komplexně v jeho vnitřních a vnějších souvislostech, tedy systémově a vezmete v potaz sociálně-psychologické teorie konfliktů, lze dojít i k něčemu racionálnímu nebo bude výsledkem spekulativní chaos?

 

Otázky připravil a kladl A. Vojta

Vladimír Prorok: https://repozitar.cz/osoba/2457