Dotazník

Dotazník pro Adama Berčíka / Generace Identity

19.10.2015 08:31
Spustit Dotazník pro Adama Berčíka INDEX: 00:13 Generace Identity (GI), co to je, čeho se to týká... 06:59 GI je politicky profilovaná? Jedná se o aktivismus? 13:12 Jaké by podle GI mělo být uspořádání společnosti 26:19 Jak chce GI řešit příčiny migrací 31:53 Válečné reparace jako řešení...

Dotazník pro Hakima Amdouni - Islám

12.10.2015 07:47
Hakim Amdouni - Spustit Dotazník INDEX: 00:13 Mohl se prorok Mohamed v něčem mýlit? 05:27 Jste muslimem? 05:34 Na proroka Mohameda se všichni musimové na celém světě dívají stejně? 06:17 Islámský univerzalismus 09:49 V Islámu nejsou na rozdíl od jiných náboženství rozpory 13:28 Šaría 29:52 Role...

Dotazník pro Karla Srbu - Co bylo a co bude

11.09.2015 21:32
Spustit Dotazník pro Karla Srbu Index: 04:05 Vojenská rozvědka (VR) – důvody spolupráce 08:01 VR a KSČ 09:43 VR – o jejím fungování 12:56 srovnání tehdejší a současné VR 15:45 Jakým způsobem KSČ kontrolovala loajalitu nestraníků 24:02 Činnost po převratu v roce 1989 33:02 Vojenský rozvědčík ve...

Dotazník pro Miroslava Singera / ČNB

18.08.2015 16:21
Miroslav Singer patří mezi nejkontroverznější guvernéry ČNB v její moderní historii. Nedávnou intervencí do kurzu koruny naštval většinu obyvatel ČR, protože jim znehodnotil úspory a zdražil dovolené v cizině. Na druhou stranu většinu majitelů proexportně orientovaných firem nebo třeba i Čechů...

Dotazník pro Radka Veličku / edukace profánního davu

11.08.2015 19:24
Spustit Dotazník pro Radka Veličku Radek Velička je autorem řady webových projektů, které mají velmi vysokou návštěvnost. Chtěl jsem se ho zeptat, zda cena v podobě vulgarismů, hrubosti a někdy i neetického obsahu textů není přece jen příliš vysoká za to, aby, jak píše na stránkách Alfa Libera,...

Dotazník pro Stanislava Blahu / aktivismus

07.08.2015 14:18
Spustit Dotazník pro Stanislava Blahu Index: 00:13 Má být pedagog loajální systému a jít příkladem mládeži? 04:56 Co bylo impulzem k zahájení práce na projektu Outsider Médi 09:07 Jak se člověk stane pravičákem a proč jím přestane být 15:20 Je podstata problému v politické ideologii nebo v lidech,...

Dotazník pro Jiřího Fialu - Odpor proti systému

27.07.2015 00:07
Spustit Dotazník INDEX: 00:13 Proč kladete odpor systému? 12:07 Za jakých okolností máte právo na občanský odpor? 21:48 Kam vede odpor vůči systému? 28:55 Proč doporučujete dodržovat právo a právní prostředky při kladení občanského odporu? 31:58 Jaká je Vaše představa správně fungujícího...

Dotazník pro Martina Kollera - Persona non grata

03.07.2015 15:13
Spustit Dotazník pro Martina Kollera

Dotazník pro Michala Voráčka - Informační válka

11.06.2015 19:10
Spustit Dotazník INDEX: 00:13 Pojem "Informační válka" 01:38 Připouštějí si nebo lépe řečeno, vědí lidé uvnitř a vně médií, že jsou součástí informační války, ať jako její tvůrci nebo ti, na něž dopadá ničivý účinek? 04:45 Čitelnost médií s ohledem na jejich politickou – ideovou platformu 08:31 Je...

Dotazník pro Jana Velebu - Veřejnoprávní média

26.05.2015 20:32
Spustit Dotazník pro Jana Velebu INDEX: 00:13 Cílem provozování veřejnoprávních médií je zabránit zneužití médií politickými stranami a podpořit média, jako čtvrtý pilíř demokracie. Je podle Vašeho názoru tato definice platná a správná? 02:03 Co je potřeba, aby veřejnoprávní mediální instituce měla...
<< 1 | 2 | 3 >>