Dotazník pro Jana Schneidera / Judaismus

04.11.2015 10:14

Spustit Dotazník pro Jana Schneidera

INDEX:
00:13 Abrahám je podle vás historická postava nebo mýtus
08:03 Mohli se následovníci Abrahama, respektive Mojžíše v něčem mýlit?
11:55 Jste vyznavačem judaismu - tedy židem?
20:42 Křesťané i muslimové mají svůj univerzalismus. Co mají vyznavači judaismu?
26:38 Jsou v judaismu nějaké  rozpory?
29:51 Islám má šaríu, křesťanství katechismus, co má judaismus
33:20 Role ženy v v judaismu
42:29 Je možné odejít od judaismu, přestat být judaistou – židem?
44:27 Židovský extremismus, fundamentalismus, ortodoxie
48:52 Judaismus a homosexuaita
52:39 Měl by se judaismus liberalizovat?
56:47 Judaismus, jako nástroj politiky a ovládání společnosti?
01:13:47 Židé a zázraky - léčitelé, divotvůrci

Jan Schneider vystoupil v Dotazníku na téma judaismu s výhradou, že se necítí být dostatečně povolaný. Jsem rád, že své role zhostil a navíc potěšil mne i několika židovskými vtipy.
AV