Dotazník pro Tomáše Krystlíka - o neuskutečněné debatě s místopředsedou ČSBS Kulfánkem

12.01.2017 16:56

Spustit Dotazník

Téma Dotazníku je věnované neuskutečněné debatě s místopředsedou ČSBS Kulfánkem a impulsem k realizaci natáčení Dotazníku je následující článek, publikovaný na stránkách : https://www.zasvobodu.cz/news/stanovisko-csbs-k-prezentaci-v-bulvarnich-a-internetovych-mediich-na-zaklade-zadosti-takoveho-media-s-tematem-sudet/

Stanovisko ČSBS k prezentaci v bulvárních a internetových médiích, na základě žádosti takového média, s tématem sudet:
10.10.2016 .

Stanovisko ČSBS k prezentaci v bulvárních a internetových médiích, na základě žádosti takového média, s tématem sudet:

Vedení ČSBS se s citlivými tématy, k nimž bezesporu téma sudet patří, nebude prezentovat v bulvárních médiích, v dalších soukromých médiích či na soukromých internetových stránkách, prostě nikde tam, kde je možnost nekontrolovaného střihu a manipulace s výkladem, záznamem, v neprospěch ČSBS. Jsou v tomto směru nedobré zkušenosti. Na médiích veřejné služby s prezentací názorů představitelů ČSBS větší problém není. Stejně tak jako s některými tištěnými  periodiky. Prosím tedy, abyste vzal na vědomí, že nikdo z vedoucích představitelů ČSBS Vaše pozvání na natáčení Vašeho pořadu nepřijme . Pokud by ale pan Krystlík si chtěl o tématu sudet popovídat s našimi  členy,a dalšími zájemci, nejenom se samotným vedením ČSBS, samozřejmě toto setkání, ovšem výhradně na půdě ČSBS, lze zorganizovat.Nicméně vyjasněme si základní vztah. Snaha o diskusi představitele ČSBS s podporovatelem Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách na Moravě a ve Slezsku, z.s. vychází z vaší strany, potažmo ze strany pana Krystlíka. Pokud jste si k rozhovoru na téma vztahů mezi Čechy a Němci vybrali jako představitele ČSBS pana Emila Kulfánka, lze předpokládat, že jste resp. pan Krystlík obeznámeni s jeho názory na tuto problematiku prezentovanou v řádce médií. Totéž se dá říci i o panu Krystlíkovi, přičemž o názorech obou dvou lze prohlásit, že jsou diametrálně rozdílné a protichůdné. Nejednalo by se tedy o dialog, ale o dva monology. Proto se nám jeví spíše jako cenná diskuse, spolu s členy ČSBS, a dalšími zájemci, novináři, na půdě ČSBS, jak jsem uvedl.  

MgA. Vladislav Kučík
tiskový mluvčí

 Tomáš Krystlík - slíbené zdroje:

Ve zprávě Expelees and Refugees of German Ethnic Origin z 24. 3. 1950 (Vyhnanci a uprchlíci německého etnického pů­vo­du), tzv. Walter-Report (Walterova zpráva) Podvýboru pro soudnictví Kongresu USA a pak ve zprávě náměstka ministra za­hraničí USA Jacka McFalla z roku 1952 se pravilo, že americká delegace v Postupimi nepodporovala transfer Němců z da­ných států a nakonec souhlasila s tímto řešením jen kvůli tomu, aby „se Ně­mecko otevřelo těm, kterým hrozila deportace do vzdá­lených subpolárních oblastí Sovětského svazu, což by se rovnalo jejich záhubě“. Ve Walterově zprávě se také pravilo, že „Spojené státy v Po­stu­pimi docela určitě nenesly odpovědnost za podněcování nebo autorizaci vyhánění Němců z východní Evropy. Vyhánění za­čalo již dávno před Postupimí. Pokusili jsme se pouze učinit vše možné, aby tento proces probíhal co nejspořádaněji a nej­humánněji.“

Nezkreslené informace o postupimské konferenci v čestině jsou k nalezení v: Churaň, Milan: Postupim a Československo. Mýtus a skutečnost. Libri, Praha 2006