Dotazník pro Karla Srbu - Co bylo a co bude

11.09.2015 21:32

Spustit Dotazník pro Karla Srbu

Index:

04:05 Vojenská rozvědka (VR) – důvody spolupráce
08:01 VR a KSČ
09:43 VR – o jejím fungování
12:56 srovnání tehdejší a současné VR
15:45 Jakým způsobem KSČ kontrolovala loajalitu nestraníků
24:02 Činnost po převratu v roce 1989
33:02 Vojenský rozvědčík ve státních službách aneb vztahy, názory...
45:27 Cizí genti ve službách Československého, posléze Českého státu
51:12 Financování politických stran a fungování ČSSD
01:07:34 Stanislav Gross
01:20:16 „Pravé“ nebo pravé důvody uvěznění Karla Srby
01:30:55 Za koho se Karel Srba považuje z hlediska morálky a etiky
01:38:34 Pohled Karla Srby na současnost

Karel Srba je člověk, kterého asi není třeba široké veřejnosti představovat... nebo snad ano?
Když si zadáte jeho jméno do vyhledávače, vyskočí na vás bezpočet odkazů a většina z nich má společný jmenovatel a tím je negativní konotace spojená s jeho jménem.
Shodou okolností jsem se s ním měl možnost seznámit a díky vztahu, který mezi námi postupně vznikl, jsem ho získal pro vystoupení v Dotazníku pro..., aby se mohl vyjádřit k věcem minulým i současným. Tímto mu děkuji a přeji do budoucna vše dobré.
AV