Dotazník pro Hakima Amdouni - Islám

12.10.2015 07:47

Hakim Amdouni - Spustit Dotazník
INDEX:
00:13 Mohl se prorok Mohamed v něčem mýlit?
05:27 Jste muslimem?
05:34 Na proroka Mohameda se všichni musimové na celém světě dívají stejně?
06:17 Islámský univerzalismus
09:49 V Islámu nejsou na rozdíl od jiných náboženství rozpory
13:28 Šaría
29:52 Role ženy v Islámu
47:08 Je možné odejít od Islámu, přestat být muslimem?
57:47 Kdo se může stát muslimem?
01:02:38 IHH, Hezbollah, Hamas, Muslimské bratrstvo, Boko Haram, ISIL...
01:22:50 Muslimové útočí na Západ nebo se mu brání?
01:41:50 Vývoj po pádu Osmanské říše – právo na sebeurčení nástupnických států, národů, kmenů...
01:58:18 Názor muslima na migrační vlnu
02:15:51 V případě migrantů se má jednat o integraci nebo asimilaci?

Hakima Amdouni jsem pozval do Debatního klubu společně s Martinem Konvičkou, který však pozvání odmítl s tím, že nyní nechce debatovat, ale spíše vyhrát volby a pak v parlamentu prosadit zákon zakazující Islám. Hakim Amdouni je hostem Dotazníku a doufám, že se podaří nakonec zorganizovat i debatu s jeho účastí.
AV