DOTAZNÍK PRO Ladislava Jakla - Česká pravice

23.02.2015 22:31

Spustit DOTAZNÍK PRO...

Index:

00:13 Proč nejste mezi kolegy novináři a i jinými lidmi nijak oblíbený, proč Vás nemají rádi, co jste komu udělal?
01:27 Kdy se okolo Vás začala šířit atmosféra odporu vůči Vaší osobě?
04:35 Projevovali se lidé v ČSSR pravicově, tedy že se hlásili k zachování tradičních a kulturních hodnot či zvyklostí a k prosazování práva na soukromý majetek?
10:01 Byli za socialismu nějak postihovaní a trestaní lidé hlásící se k pravici?
14:56 Proč vznikla potřeba lidí vyznávajících pravicovou politiku odejít z politické nepolitiky Občanského fóra a vytvořit pravicovou platformu?
19:52 Během převratu se například při jednáních z odstupující KSČ Petr Pithart radil s někým po telefonu (nikdo neví s kým) o tom, jak má postupovat. Měli jste také nějaké "rádce na telefonu"?
23:47 V roce 1991 vznikly Občanská demokratická aliance a Občanská demokratická strana. Jací lidé (s jakou minulostí) tyto strany zakládaly? Šlo o reprezentanty těch, kteří se vždy hlásili k tradičním a kulturním hodnotám?
31:55 Může být vlastník stranického průkazu KSČ pravicově orientovaný člověk?
35:45 Je politická - občanská minulost člověka důležitá pro jeho aktuální postoje?
37:24 V politice nemusí být člověk idealistou?
42:09 Privatizace byla pravicovým projektem nebo šlo o postkomunistický experiment, který měl prokázat platnost či neplatnost levicových ideových konceptů? - Občané Čr se mohli stát spoluvlastníky, mohli převzít odpovědnost, podílet se na rozhodování o směřování konkrétních podniků.
56:23 Byli občané na privatizaci připravení?
01:01:33 Dluhy firem přenášených na Konsolidační agenturu měly vliv na růst státního dluhu?
01:05:53 Miloš Zeman obviňoval pravicové vlády ze vzniku dluhu, který byl z Konsolidační agentury přenesen na bedra státu
01:08:06 S odstupem času lze vysledovat životní peripetie řady osobností z pravicové scény. Staly se některé z nich pro občany České republiky vzory hodné následování?
01:11:39 Jaký byl typický reprezentant pravicové politiky v devadesátých letech?
01:14:00 Jaký je typické reprezentant pravicové politiky dnes?
01:17:02 Demokracie se neumí účinně vypořádat s lidmi, kteří ji zneužívají. Pravice byla a je schopná nabídnout nástroje k řízení státu, aniž by se transformovala v nějakou formu diktatury?
01:27:45 Díky neexistenci většinového volebního systému se od převratu v roce 1989 nestalo, aby vítězná politická strana mohl nést plnou odpovědnost za řízení státu. Je tato setrvalá situace v něčím zájmu a proč pravice neprosadila většinový volební systém?
01:38:51 Má pravice nějakou schopnost nabídnout občanům jasnou a čistou politickou ideu reprezentovanou seriozními a důvěryhodnými osobnostmi?
 

Ladislava Jakla znám díky hudební skupině Folimanka Blues. Až později jsem zjistil, že pracuje pro Václava Klause a že je pravicově politicky orientovaný. Navrhl jsem mu vystoupení v Dotazníku pro... s tím, že bychom se věnovali pravicové politice v České republice, jaká tu byla, je a bude. Pravice v České republice je vymírající pojem, alespoň na mne osobně to tak působí a v rámci výpovědí Ladislava Jakla lze najít i řadu zajímavých názorů, proč tomu tak je.
Chtěl jsem mu položit ještě jednu otázku, ale bohužel zcela zapadla - "Byla v České republice někdy opravdová pravice?". Snad bude někdy možné mu tuto otázku ještě položit...