DOTAZNÍK PRO Hynka Kmoníčka - zahraniční politika ČR

02.03.2015 11:16

Spustit DOTAZNÍK PRO

00:19 Jak hodnotí prezident Miloš Zeman zahraniční politiku české vlády?
02:37 Snaží se dle Vás Miloš Zeman cíleně vyvažovat zahraniční politiku české vlády směrem na východ? Nebo jde jen o hledání nových trhů pro české výrobky?
03:42 Jistá dvoukolejnost či nejednoznačnost české zahraniční politiky z doby prezidentování Václava Klause pokračuje i za prezidenta Miloše Zemana. Kde vidíte příčiny této dvoukolejnosti či nejednoznačnosti české zahraniční politiky?
08:09 Je dle Vás správné podmiňovat ekonomickou spolupráci mezi zeměmi kladením politických podmínek?
09:14 Je možné určit podle, jakých kritérií by mělo být hodnoceno porušování lidských práv?
10:18 Jak by měly být ideálně zastupovány ekonomické zájmy ČR ve světě?
11:50 Máte nějakou oblíbenou konspirační teorii, nebo jaká kritéria musí splňovat konspirační teorie, abyste ji považoval za nejpraděpodobnější.   
13:49 Považujete vliv neveřejných spolků typu Bilderberg, Skull and Bones, Illuminati,..., popřípadě elit, které jsou jejich členy, ve světové politice nebo ekonomice za významný?
15:05 Myslíte si, že fenomén chemtrails, tzn. vypouštění různých, pro lidský organismus často škodlivých, substancí do ovzduší za účelem odrážení slunečních paprsků k zamezení oteplování Země, je realitou?  
15:23 Prezident RF V.Putin, již několikrát veřejně promluvil o hrozbě nastolení Nového světového řádu, kde by moc převzaly nikým nevolené elity. Souhlasíte s ním?
17:14 Který systém v mezinárodních vztazích pokládáte za nejstabilnější?   
18:38 Zvládly Spojené státy roli hegemona v unipolárním uspořádání, tzn. po pádu SSSR v podstatě do současnosti?
20:37 Jak Vy vnímáte snahu o návrat Ruska do supervelmocenské pozice?  
22:15 Myslíte si, že ostatní méně významné země jsou pro supervelmoci často jen pěšáci v jejich supervelmocenské šachové partii?
24:03 Zažil jste jako vv. při OSN, nějaké supervelmocenské chování ze strany USA k ČR?  
24:56 Třeba v případě českých návrhů rezoluce odsuzující porušování lidských práv na Kubě. Bylo to na přímou direktivu USA?
26:10 Co si myslíte o TTIP?
29:55 Jak by podle Vás mělo vypadat OSN, popřípadě RB OSN po zohlednění rostoucího vlivu některých zemí skupiny BRICS, zvláště pak v kontextu mocenských ambicí Brazílie či Indie?
31:31 Měl by mít stálého člena v RB OSN i africký kontinent, nebo arabské či spíše muslimské země.
32:20 Jak by podle Vás v případě rozšíření členů RB OSN, třeba na 10 států, měl vypadat institut práva veta?
33:20 Je koncept multikulturalismu, prosazovaný Bruselem pro národní státy Evropy dle Vás přijatelný či vhodný?  
34:59 Může podle Vás proces multikulturalismu v Evropě může vést až k likvidaci národních států?
37:59 Jaká je dle Vás role Izraele na Blízkém východě v kontextu politickém, ale třeba i ekonomickém?
38:56 V jakých hranicích by dle Vás měl existovat nezávislý palestinský stát?
40:18 Měl by mít Írán právo vlastnit jaderné elektrárny, popřípadě i jaderné zbraně?
42:01 Je liberální demokracie západního typu nevhodnější formou vlády pro mnohonárodnostní, popřípadě multikulturní či multináboženské země např. Afriky, Blízkého a Středního východu či Asie (Čína)?
43:26 Na Wikipedii se píše, že ministr zahraničí Karel Schwarzenberg údajně vyjádřil přání poslat Vás mnohem dále než do Austrálie, nejlépe na Mars. Přijal byste post velvyslance ČR na Marsu?
43:52 Proč to Karel Schwarzenberg tehdy řekl? Měli jste nějaký osobní nebo názorový spor?
45:16 Myslíte si, že jsou čeští diplomaté dostatečně vzdělaní a dobře jazykově vybavení a kvalitně reprezentují zájmy ČR v zahraničí?  
46:02 Pomůže, dle Vás, přijetí služebního zákona ke zkvalitnění personální práce na MZV nebo jí spíše zakonzervuje.


Hynek Kmoníček je jedním z nevlivnějších státních úředníků v ČR pro oblast zahraniční politiky.  Byl náměstkem ministra zahraničí, velvyslancem při OSN, v Indii,  Austrálii a nyní je ředitelem zahraničního odboru Kanceláře prezidenta ČR. Kromě toho stejně jako já vystudoval klasickou kytaru a stejně jako já pracoval na počátku své kariéry na Africkém odboru MZV. Již na MZV mě zaujal svojí nakažlivě dobrou náladou a v podstatě permanentním úsměvem. Když jsem se ho jednou ptal, jak je to možné, že má stále tak dobrou náladu a že i při říkání nepříjemných věcí se stále nakažlivě usmívá, tak mi řekl, že ve státní správě a zvláště pak na MZV to jinak nejde. Je známý i tím, že jako jeden z mála vysoce postavených státních úředníků se nebojí mluvit v podstatě o všem a s každým, tudíž i s CFP. Poté co jsem ho požádal o rozhovor, obratem souhlasil. Na otázky odpovídal bez přípravy a přitom velmi zajímavě a poutavě. Na druhou stranu, když o nějakém tématu nic nevěděl, jako například o Chemtrails, tak to prostě přiznal. Byla i témata, na kterých se neshodneme a diskuze na ně mohla být zajímavější, jako například téma Izraele, ale ve formě dotazníku nebyl nějaký větší prostor pro vzájemnou diskuzi. Doufám, že při dotazníku s Hynkem Kmoníčkem prožijete stejně příjemnou hodinku, jako i já se Sašou Vojtou v jeho kanceláři. Co se mě týče, tak Hynek Kmoníček splňuje všechny předpoklady pro to, aby se jednou stal dobrým ministrem zahraničí České republiky.
--
Miroslav Suja