Dotazník pro Stanislava Blahu / aktivismus

07.08.2015 14:18

Spustit Dotazník pro Stanislava Blahu

Index:

00:13 Má být pedagog loajální systému a jít příkladem mládeži?
04:56 Co bylo impulzem k zahájení práce na projektu Outsider Médi
09:07 Jak se člověk stane pravičákem a proč jím přestane být
15:20 Je podstata problému v politické ideologii nebo v lidech, kteří ji reprezentují?
30:29 Co je pravicové a co levicové smýšlení
38:00 Jak by měl ideálně vypadat systém?
51:33 Co je spravedlivé, respektive co je pro koho spravedlivé?
01:14:48 Jak u nás funguje právní systém
01:23:36 Dojde někdy k takové nápravě systému, aby Outsider Média přestal vycházet?


Standu Blahu znám díky projektu Václava Umlaufa E-republika.cz, díky kterému jsem vymyslel a začal realizovat projekt Debatní klub. Jen vyjímečně se názorově shodujeme a i proto jsem ho velmi dlouhou dobu lanařil pro účast v debatě nebo pro vystoupení v Dotazníku pro...
Myslím si, že řada jeho názorů je pro určitou společenskou skupinu velmi podnětná a v řadě věcí jsou jeho apely, například na míru spravedlnosti, rovné soutěže a podobně, inspirativní. Zároveň si myslím, že by se taková témata měla více diskutovat s cílem odiideoligizování, snahou o kvalifikovanou definici podstaty problému, ale po zkušenosti s Dotazníkem pro Stanislava Blahu musím uznat, že i pro mne je velmi těžké, ne-li nemožné, zůstat nad věcí a nespadnout do pastí zvaných "osobní názor".
Jsem rád, že jsme Dotazník natočili a věřím, že v takové činnosti budeme v budoucnu pokračovat.
Alexandr Vojta