Propaganda

Spacáková revoluce v ČT/ Arbitráž (NOVA)

Ladislav Jakl / Petr Štěpánek - spustit debatu     Pokračování debaty hudebníka a spisovatele Petra Štěpánka a Ladislava Jakla, ředitele Centra společenských studií Institutu Václava Klause, má dvě témata, takzvanou spacákovi revoluci v České televizi a arbitráž České republiky...

Informační válka II.

Petr Žantovský / Mirka Pašková - spustit debatu Druhý díl debaty novináře a pedagoga Petra Žantovského se zakladatelkou a editorkou portálu Státní ozbrojené a bezpečnostní složky Miroslavou Paškovou, je věnovaný fenoménu persona non grata, tedy nežádoucí osoba, v rozšířeném slova smyslu nežádoucích...

Česká televize

Ladislav Jakl / Petr Štěpánek - spustit debatu 29. 4. 2015 tisková mluvčí České televize Alžběta Plívová, informovala diváky, že Česká televize byla oceněna za zpravodajství z dění na Ukrajině v Novinářských cenách za rok 2014, kde zvítězila ve všech kategoriích audiovizuální...

Informační válka I.

Petr Žantovský / Miroslava Pašková - spustit debatu Svět médií je v posledních několika měsících systematicky sycený informacemi, které jsou vnímané veřejností velmi různorodě. Například Česká televize zápasí o důvěru svého zpravodajství a publicistiky tím, že například redaktor Kubal pozve Martina...

Potřebujeme Čt?

Hana Marvanová / Michael Hauser - spustit debatu Česká televize je skvělá, úžasná, bezvadná, hospodárná, politicky nezaujatá prostě naše - Česká. Alespoň takto by se dalo na působení České televize pohlížet optikou dosavadních hodnocení Rady České televize, která si generálního ředitele Petra...

Propaganda a jiné dovednosti

Jiří Svoboda / Petr Žantovský - spustit debatu Novinář je také jen člověk. Má své dobré i špatné vlastnosti. V momentu, kdy se nachází v nějakém kolektivu, například v redakci nějakého tištěného deníku, televize nebo rozhlasu má navíc tendenci chovat se stádně. A impulzem může být naprosto...

Propaganda, cenzura a jiné dovednosti

Ladislav Jakl / Radim Valenčík - spustit debatu Asi jen málokdo může o sobě říci, jako například Ladislav Jakl, že složil zkoušky z propagandy na Univerzitě Karlově, fakultě žurnalistiky  a zároveň jen málo občanů České republiky vystudovalo matematiku na Oděské státní univerzitě jako...

Propaganda

Lukáš Gliniarczyk / Jiří Schmied - spustit debatu Mainstrem aneb střední proud, tedy celoplošné televize, rozhlasové stanice, tisková vydavatelství mají všechny své internetové mutace. Dalo by se říci, že již není žádné místo pro někoho dalšího, pro někoho, kdo není sledovaný...

Nezávislost - nestrannost médií

Michal Voráček / Radek Velička - spustit debatu Jak je v ČR vnímaný novinář? Jaká je jeho role? Je nějaký kvalitativní rozdíl mezi jednotlivými mediálními skupinami působícími na našem území a jak si stojí veřejnoprávní média? Je možné být nezávislý a nestranný? Nezávislá je například televize...

Česká televize

Jan Jirák / Radek Mezuláník - spustit debatu Člen Rady České televize, Radek Mezuláník, vedoucí katedry mediálních studií na univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a Jan Jirák působící na katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd...
1 | 2 >>