Česká televize

Jan Jirák / Radek Mezuláník - spustit debatu
Člen Rady České televize, Radek Mezuláník, vedoucí katedry mediálních studií na univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a Jan Jirák působící na katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a v Metropolitní univerzitě Praha, jako vedoucí tamní katedry mediálních studií budou hovořit o České televizi.
V debatě se pokusí definovat ideální veřejnoprávní televizi, zvolí srovnání se situací v zahraničí a sdělí svou představu konceptu řízení a kontroly. Budou se zabývat tím, co je podle nich na ČT pozitivní nebo negativní. Otevřou téma konceptů programových okruhů v poloze nových kanálů ČT art a ČT D, tak zvaný dětský kanál a s tím související problematiku financování této akce, jejíž důsledky se velmi negativně projevují na hospodaření ČT. Zmíní své názory na zpravodajství a publicistiku a otevřou i téma mše svaté za sdělovací prostředky, veřejností spíše vnímanou, jako mši za Českou televizi pořádanou v katedrále svatého Víta na Pražském hradě, kterou si generální ředitel Dvořák u katolické církve objednal a Česká televize odvysílala 5. 5. 2013 z této akce přímý přenos.


02:00 - Jak se od 90. let změnila veřejnoprávní televize
04:30 - Jaká by měla být úloha/poslání veřejnoprávní televize
07:55 - Co všechno spadá pod veřejnou službu
14:00 - Mše za veřejnoprávní média
22:10 - ČT art
28:00 - Hospodaření České televize
31:09 - Do jaké míry je televize nezávislá na Parlamentu ČR
47:02 - Rezignovala veřejnoprávní televize na svoji osvětovou roli?
52:36 - Špatná sebeprezentace ČT
58:00 - Veřejnoprávní TV jako kulturní statek