Informační válka I.

Petr Žantovský / Miroslava Pašková - spustit debatu
Svět médií je v posledních několika měsících systematicky sycený informacemi, které jsou vnímané veřejností velmi různorodě. Například Česká televize zápasí o důvěru svého zpravodajství a publicistiky tím, že například redaktor Kubal pozve Martina C. Putnu, zapřísáhlého odpůrce prezidenta Putina, aby vysvětlil na pozadí ruské výstavy o Ivanu IV, řečeném Hrozný, proč je Hrozný, přitom minimálně Putna coby vystudovaný rusista velmi dobře ví a měl by to i veřejně říci, že přídomek "hrozný" je v ruštině chápaný jako impozantní nebo úžasný. To je ale v přímém rozporu záměru redaktora Kubala, který evidentně buduje velmi odpudivý obraz prezidenta Putina. Nezúčastněný divák se v případě neznalosti lingvistického výkladu spokojí s tvrzení ctěného pana profesora. (ZDROJ - od 15min.) Takto jednoduše se dnes dá pracovat v rámci informační války a právě na toto téma přijala pozvání zakladatelka a editorka portálu Státní ozbrojené a bezpečnostní složky Miroslava Pašková, která bude debatovat s novinářem a pedagogem Petrem Žantovským na témata: ohlasy zejména českých médií na mezinárodní události - Ukrajinu a Rusko, Islámský stát a jiná bezpečnostní rizika. Teorie propagandy i její praxe zejména v demokratických zemích. Společenská koheze a nacházení shody na základních otázkách existence státu - počínaje evropskou federalizací přes nadnárodní bezpečnostní struktury až po chápání role presidenta v ústavním systému - a jak to vidí občané a jejich média, zejména ta veřejnoprávní. Naši hosté se budou zabývat i prezidentskou volbou a mediálním marketingem, který nabral překvapivé negativní konotace. Hosté se nevyhnou ani reflexi na touto dobou již proběhlý přesun amerického vojenského konvoje přes naše území a co s tím všechno souviselo.
Dovolujeme si vás upozornit že hosté se domluvili na pokračování této debaty.