Ekonomika

Jan Mládek / Karel Havlíček  -    spustit debatu                
Jan Mládek, který byl před
listopadem 1989 členem KSČ a od roku 1995 je členem České strany sociálně demokratické, je předsedou FONTES RERUM, družstva pro ekonomická, politická a sociální studia. Zastává post stínového ministra financí ČSSD. Druhým hostem je Karel Havlíček, generální ředitel Sindat group a předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Jan Mládek po výroku o "živnostnících - parazitech" na sjezdu ČSSD nyní s úsměvem přiznává, že dostal od poradců seznam "30 zakázaných slov, která by politik neměl říkat" a učí se je. V naší debatě pánové dostali prostor nikoli k rozebírání nevhodných slov, ale k zaujetí postoje podpořeného argumentací, jaká je aktuální ekonomická situace České republiky, proč tomu tak je, jakou vidí prognózu do budoucnosti a jak si představují řešení zásadních problémů, v podobě přicházející a prohlubující se recese nejen u nás, ale i v celé Evropské unii.

Indexace debaty:

0:12 představení hostů
1:36 současná situace české ekonomiky a jak nastartovat růst
3:01 soukromé investice
7:24 podpora exportu
9:56 vzbuzení chuti zaměstnávat a pracovat, zvyšování daní
14:05 problematika OSVČ a dohod o pracovní činnost / provedení práce
19:07 role OSVČ ve společnosti v horizontu 5 až 10 let
34:00 problém Švarc systémem
36:54 Českomoravská záruční a rozvojová banka a její využití
37:36 vymezení sezónních prací ze Švarc systému, co do něj spadá a jak jej potřít
41:54 vzbuzení chuti v živnostnících a podnicích platit daně, důchody
51:18 daň z příjmu právnických osob velkých korporátních společností z bankovního,  
          telekomunikačního a energetického sektoru
57:47 budoucnost České republiky v horizontu 10 let