Džihád

Spustit přednášku Petra Pelikána

INDEX: 

0:07 O islámské terminologii 

02:31 Termín džihád v neislámských textech 

06:26 Odvozeniny slova džihád a sousloví „džihád na stezce boží“ v Koránu 

15:06 Zdroje islámských regulativů 

17:08 Specifikace „džihádu na stezce boží“ v sunně 

22:12 Mučednictví na džihádu 

28:10 Džihád jako jiné činy než boj 

37:41 Odraz džihádu v praktických ustanoveních 

40:30 Kdo má právo vyhlásit džihád 

42:46 Douška na rozloučenou