Co všechno chcete vědět o židovství a bojíte se zeptat

Jan Kozák / Jan Hlaváč - spustit debatu

Historie nás učí o jednotlivých dějinných úsecích s cílem vytvoření komplexního homogenního obrazu, který je postavený na základech historických artefaktů a sděluje zdánlivě neotřesitelné a nezměnitelné pravdy. Například model výuky historie je poměrně jednoduchý a snadno pochopitelný -  tehdy a tehdy se tam a tam stalo to a to a byl u toho ten a ten a bylo to tady o tom a ještě támhle o tom. Pokud máte dobrou paměť, naučíte se vše poměrně snadno. Tolik v kostce o formální stránce věci.
Historii však píší, jak je známo, i vítězové a  proto se velmi snadno a hlavně často stává, že předkládaná fakta nemusí být vždy fakta, ale účelově manipulované informace. Přichází tak potřeba zkoumání co je příčinou tohoto stavu, jaké nové souvislosti lze objevit a hlavně jaká je pravá podstata problému, v našem připadě židovství.
Do Debatního klubu přijali pozvání pánové: Dr. společenských věd a historie Jan Hlaváč, absolvent university v Bochumu a Mgr. Jan Kozák, absolvent oboru archivnictví-historie na FFUK v Praze, který se již 20 let věnuje studiu sanskrtu a východní duchovní školy.