Akční program KSČ

Přemysl Janýr / Jaroslav Bašta - spustit debatu

Události předcházející srpnu 1968 se staly hlavním tématem textu Přemysla Janýra, který se stal impulsem k uspořádání debaty, do které přijali pozvání autor textu Přemysl Janýr a Jaroslav Bašta. https://www.janyr.eu/index.php/56-akcn...