Zpoplatnění norem

Václav Mach / Zdeněk Veselý - spustit debatu

Stát prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydává normy. Tyto normy neposkytuje veřejnosti zdarma a vybírá za internetový přístup k nim peníze. Ročně činí vybraná částka téměř 100 milionů korun. Hosté Debatního klubu přijali pozvání do Debatního klubu na téma zda by se všechny nebo některé normy měly uživatelům zpřístupnit zdarma. Generální ředitel ČAS - České agentury pro standardizaci Mgr. Zdeněk Veselý a reprezentant ČKAIT - České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Ing. Václav Mach hledají odpovědi i na otázky zda normy jsou potřebné, k čemu slouží, jak nahlížejí na problematiku mezinárodní standardizace a nebo jaké jsou problémy norem například ve stavebnictví.