Protinádorová léčba

Boris Cvek / Ondřej Dostál  -   spustit debatu.
Nových léků, které by mohly pomoci pacientkám například s těžkým onemocním rakoviny prsu mnoho není. Boris Cvek a Ondřej Dostál spolu nahlížejí na možnosti protinádorové terapie. Je či není například levný lék antabus vhodný jako protinádorové léčivo? Jaké jsou mechanismy účinku a klinické testy?