Právo na sebeurčení v palestinském geografickém prostoru

Roman Joch / Daniel Veselý  - spustit debatu  
Křesťanský univerzalismus ve vztahu k Blízkému a Střednímu východu.
Kdo má či nemá právo na sebeurčení v palestinském geografickém prostoru.
Blízký východ a hrozba 3 světové války respektive střet křesťanské a islámské civilizace.