Pohled Ruska

Karine Gevorgyan / Jan Miklas - spustit debatu

В дебатах политологи из России и Чехии дискутируют о темах которые являются важными для обоих стран. Мусульманский терроризм, российская военная угроза, взаимоотношения между Европой и Россией, санкции. Формат проекта "Дебатный клуб" даёт возможность высказывать открыто своё мнение, благодаря чему дискуссия получилась живой и наполненной. V diskusi politologové z Ruska a České republiky diskutují o tématech důležitých pro obě země. Muslimský terorismus, ruská vojenská hrozba, vztahy mezi Evropou a Ruskem, sankce. Formát projektu "Debate Club" dává příležitost vyjádřit své názory otevřeně, takže diskuse se ukázala jako živá a plná.