O demokracii

Pavel Kohout / Jiří Šteg  - spustit debatu -
Má smysl členění na levici a pravici? Společnost versus individum.
Volný trh ve srovnání s korporátním kapitalismem.
Je socialismus nebo neoliberalismus alternativou?
Proč zdegenerovala demokracie?