Myths from the History of Zionism and Settler Colonialism in Palestine / Ilan Pappé

Ilan Pappé - play conference

Izraelský historik Ilan Pappé 20. března přednášel na FF UK na pozvání filozofického spolku Praxis. Přednáška vycházela z jeho nejnovější knihy Deset mýtů o Izreali (Ten Myths about Israel).
Pappé se ve svých pracích zabývá převážně moderním Blízkým východem a dějinami Izraele a Palestiny, ale i vztahem mezi mocí a věděním, kritickou analýzou diskursu či multikulturalismem.
V první části přednášky se Pappé zaměřil na mýty sionismu o Palestině, jako "zemi bez lidí pro lidi bez země" či na tvrzení, že v roce 1948, po vyhlášení nezávislosti Izraele, se sionistické ozbrojené síly pouze bránily napadení arabskými státy. Ve chvíli, kdy Izrael vyhlásil nezávislost, sionisté již vyhnali polovinu všech uprchlíků z tohoto roku. Pappé se dotknul i dalších mýtů, jako izraelské demokracie, mírového procesu či dvou států, jako řešení osadnického kolonialismu, který stál nejen u zrodu Izraele, ale také pohřbu dvou-státního řešení. V této chvíli Izrael na okupovaný Západní břeh přesunul již okolo 600 000 Izraelců, boří Palestincům domy a disponuje celou škálou apartheidních zákonů a nařízení, jejichž cílem je pokračování etnického čištění jinými prostředky. Izraelci této politice říkají judeizace, Palestinci pokračující Nakba.
Akci moderoval Matěj Spurný (ÚHSD/ÚSD AV).
Přednáška a následná diskuse proběhly v angličtině.

 

The Philosophical Society Praxis at the Faculty of Arts at the Charles University in Prague organized a lecture with the Israeli New Historian Ilan Pappé based on his latest book Ten Myths about Israel. In his works Pappé mainly focuses on modern Middle East and the history of Israel and Palestine, but also with the relationship between power and knowledge, critical discourse analysis or multiculturalism. In the first part of the lecture Pappé discusses the colonial nature of Zionism and their clear plan for ethnic cleansing of Palestine in 1948. In the second part the Israeli historian speaks about selected Zionist myths starting with the absurdity of a secular colonial movement using a religious myth about God promising the land of Palestine to the Jewish people 2000 years ago as creation of a legal right for the Zionists to ethnically cleanse and colonize Palestine in the 20th century continuing until this day. Followed by the Zionist myth about Palestine as "land without people for people without land", or the mythology about the "Peace Process" and the Two-State Solution to the apartheid nature of the Israeli democracy.  
 
The evening was hosted by the Czech historian Matěj Spurný from the Charles University Institute of Economic and Social History.