Miroslav Mareš / Tomáš Pecina

spustit debatu
Jak pracují soudní znalci a podle jakého klíče jsou schopní definovat - rozlišit, co je extremismus, který by měl být postihovaný zákonem - tedy trestně a co již extremismem není. Jak si má dnes občan představit svou zákonem dannou svobodu slova a projevu a co si z takové představy vyloží, že slouží k ochraně demokracie a co je používáno politiky, justicí a bezpečnostním aparátem k represi. Je naše společnost nucena být pod kuratelou hlídající míru správnosti toho co je dobré pro demokracie a co ne. Je naše společnost neschopná rozlišovat a samotná se korigovat?