Konspirace

Antonín Baudyš ml. / Daniel Solis    - spustit debatu -  
Zakladatel a předseda České astrologické asociace Antonín Baudyš mladší a politolog Daniel Solis se společně pokusí nahlédnout na téma konspiračních teroií. Jaké to je být konspiračním teoretikem. Mohou konspirační teorie vůbec něco ovlivnit anebo změnit? Existují příklady, kdy se potvrdila jejich platnost? Co je impulzem k vytváření konspiračních teorií?
Témata:
01:47 Konspirační teorie - potřeba a způsob zabývání se jimi
04:17 boj o energii
08:03 demaskování situace, přepadení státu
10:37 vlastnictví - média, kapitál...
15:21 média, původ propagandy v historii
18:28 USA
18:48 rozebrání příkladu
21:51 světová válka, Antarktida, UFO, hrozby z vesmíru, válka proti lidstvu jako    
          takovému
32:50 zbrojní průmysl a úvahy o ČR, volba prezidenta, souvislosti
39:46 dluhová politika
43:19 1. světová válka a podnikatelský záměr
48:40 informovanost - odkrývání skutečností
51:06 Irán, Sýrie...
57:01 příklad z 19. století - opium válka, obchod s drogami
01:05:35 konspirační teorie - zamyšlení nad výrazem
01:08:54 indicie, které předcházejí událostem, terorismus    
01:14:47 Evropa, prezidentská kampaň u nás znovu, úvahy o jediném organismu
01:17:55 srovnání s chybným chováním jedince k sobě samotnému, alternativní
               možnosti vyvázání se ze systémů
01:25:56 vývoj u mocností
02:29:12 vznik občanské měny, stravování, systém referenda v politice...emancipace
               společnosti od nadnárodních kartelů
01:35:38 příklad ztráty vlivu a autority politických elit, rozšíření moci x příležitost pro
               nové vůdce
01:40:13 politické strany a jejich funkce filtru
01:45:10 vznik nové politické strany, s programem transparentnosti ve společnosti
01:50:09 optimistická vize, převzít věci do svých rukou x situace obrovského
               mezinárodního konfliktu
01:55:52 vyjmutí jedné organizace ze seznamu teroristických organizací - událost 2012
02:00:33 otázka 25. září 2012, Madrid, odpor lidu, dále otázka rozpadu USA, naše
               zodpovědnost, naše země