České století / díly 1 - 4 / Tomáš Krystlík

Spustit
Tomáš Krystlík po shlédnutí prvních čtyř dílů seriálu ČT České století režiséra R. Sedláčka a scénáristy P. Kosatíka dospěl k názoru, že ne vše je v seriálu v pořádku. Byl pozván i P. Kosatík, jako autor vyřčených skutečností, ale pozvání odmítl.