Česká škola

Stanislav Štech / Ondřej Šteffl  
- spustit debatu -  
Ředitel firmy Scio - společnosti, jejímž polem působnosti je zejména zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání Ondřej Štefl a prorektor pro rozvoj univerzity Karlovy v Praze Stanislav Štech debatují o tom, na jaké úrovni je české školství ve srovnání se zeměmi bývalého východního bloku, se zeměmi současné EU a světem. Jaké jsou očekávané trendy, tedy zda školy jednou zaniknou či nikoli a k čemu je dobré vzdělání a vzdělávání.