Zdravotnické reformy

Ludvík Hovorka / Ondřej Dostál    -  spustit debatu -
Kandidát do Senátu a odpůrce privatizace zdravotnictví Ludvík Hovorka v debatě s právníkem specializujícím se na oblast medicínského práva Ondřejem Dostálem. Témata debaty se vztahují k vzájemnému ovládání pojišťoven a zdravotnických zařízení. Privatizaci zdravotních pojišťoven. Odpovědnosti státu za zdravotní péči vyplývající z ústavy. Lobistickým projektům jako je například IZIP a střetu zájmů ve správních a dozorčních radách zdravotních pojišťoven a zdravotnických zřízení.

01:05 efektivní využití prostředků, veřejná kontrola a problém nedostupnosti péče
03:03 centrální model pojišťovny
05:06 vznik nerovnosti mezi zdr. zařízeními a zdr. Pojišťovnami
08:26 dominance pojišťoven
09:38 fakultní x krajské nemocnice a jejich zadlužení
12:00 připravovaný zákon o zdr. Pojišťovnách
14:04 kontrola pojišťoven ze strany voličů a přímá volba
16:50  VZP
18:11 přímé volby do orgánů zdr. pojišťoven, zastoupení pojištěnců a kontrola státu
20:47 problém slučování pojišťoven a problém ovládání jedinou osobou
25:16 otázka úřadu pro dohled nad zdr. pojiťovnami, sjednocení plateb za stejný výkon
28:35 statistické údaje
30:36 fakultní nemocnice
33:59 návrh zákona o universitních nemocnicích
37:25 veřejný dohled nad systémem a metodikou
41:49 tendence zadlužení VZP
43:55 privátní a státní péče, nadstandardní služby a standardní úhrady
46:48 problém soukromých zdr. zařízení a uzavírání smluv s VZP
50:18 spekulace
53:56 slovenský model
54:56 tlak prosadit privatizace
56:04 problém léčiv
59:59 Ústavní soud - zrušení kategorizační komise, léky
01:03:05 cílené revize
01:05:56 potřeba transparentnosti
01:09:10 správní řízení a komisionální rozhodování
01:10:30 nabízení pojistných plánů a riziko
01:14:34 efektivnost zdr. Systému
01:17:16 kapitola tlaku k privatizaci
01:21:46 využívání veřejného systému
01:23:38 díry v zákonech, nedostatky ve financování
01:26:45 popis situace: reálná hrozba a její vnímání
01:27:34 problém dostupnosti péče
01:29:12 odvody a žádost o protihodnotu, napětí ve společnosti
01:32:32 regulační poplatky