Zahraniční politika ČR

Jaroslav Foldyna / Michal Urban - sputit debatu

Zahraniční politika ČR a EU vůči Ukrajině a Rusku bylo koncem jaro tohoto roku jako hlavní téma nabídnuto Jaromíru Štětinovi, který nabídku přijal s podmínkou, že se právě stal poslancem Evropského parlamentu a potřebuje alespoň dva měsíce na to, aby se lépe zorientoval v situaci a že nejpozději od září nastoupí proti komukoli... To bylo v červnu tohoto roku. V září byla panu Štětinovi nabídnuta debata s poslancem Jaroslavem Foldynou, který pozvání akceptoval. Pan Štětina nejprve oznámil, že je nemocen, následně žádal odklad, aby si vše mohl promyslet a zorganizovat a pak? ... pak oznámil, že se z debaty omlouvá, protože - cituji "by navrhovanou diskusi s panem Foldynou pravděpodobne intelektuálně nezvládl." Jeho odmítnutí lze vnímat jako urážku Jaroslava Foldyny a nebo také jako faktickou nedostatečnou intelektuální kapacitu poslance Evropského parlamentu, necháme na vás, vážení diváci, k jakému výkladu se přikloníte.
Místo reprezentanta TOP 09, dnes evropského poslance Jaromíra Štětiny jsme panu Foldynovi nabídli mladého blogera Michala Urbana.
Jaká je tedy zahraniční politika České republiky? Je samostatná a odpovědná nebo oportunistická ve smyslu vztahů k Evropské unii a USA, odkud přichází nejvíce podnětů k rozhodování? Je odpovědná a koncepční nebo bezradná a tápající?