Vědomý nebo nevědomý agent (spolupracovník) StB

Stanislav Novotný / Jan Schneider - spustit debatu
Existence tajných služeb poutá přirozeně pozornost velkého množství lidí, protože vzbuzuje zvědavost a s tím spojenou potřebu klást otázky, na které lze někdy jen obtížně, pokud vůbec, poskytnout odpovědi. Do převratu v roce 1989 fungovala v ČSSR tajná služba StB. O té se dá dnes říci, že se jednalo o organizaci, na kterou panují krajně odlišné názory. Můžeme tak slyšet, či si přečíst, že "estébáci" byli neschopní líní pitomci nebo naopak velmi schopní - všeho schopní, vzdělaní lidé. V každém případě StB nepracovala bez rozsáhlé sítě pomocníků a zde se objevuje i téma debaty "vědomý nebo nevědomý agent - spolupracovník StB". Pozvání přijal Stanislav Novotný, jeden ze zakladatelů ÚSTR - Ústav pro studium totalitních režimů a Jan Schneider, bezpečnostní analytik. Debata je součástí připravovaného tématicky zaměřeného seriálu.